Кредити и депозити в КТБ
Данни от Фонда за гарантиране на влоговетеНачало Помощ

Константин Стефанов Димитров -> Ценни книги, поименни акции на Константин Стефанов Димитров - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Народно събраниe 2012 - извънреден и пълномощен посланик, Народно събраниe

ТипВъв валутаВ лева
Всеки ред е информация за открит влог в периода 2009-2014 и максималната сума по него или за отпуснат кредит.
Салдо на 30.06.2014 (неофициална информация)
4 557,00 BGN
Данни за участие или акции в дружества, имащи фирмени депозити и кредити в КТБ (официална информация)
Фирма ВалутаДепозитДепозит лв.КредитКредит лв.Усвоена сумаУсвоена сума лв.Статус на кредитаУчастващо лице
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД BGN 1 200 000,001 200 000,00Ценни книги, поименни акции на Константин Стефанов Димитров - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Народно събраниe 2012 - извънреден и пълномощен посланик, Народно събраниe
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД BGN 2 080 000,002 080 000,00Ценни книги, поименни акции на Константин Стефанов Димитров - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Народно събраниe 2012 - извънреден и пълномощен посланик,
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД BGN 2 265 423,902 265 423,90Ценни книги, поименни акции на Константин Стефанов Димитров - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Народно събраниe 2012 - извънреден и пълномощен посланик, Народно събраниe
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД BGN 2 080 000,002 080 000,00Ценни книги, поименни акции на Константин Стефанов Димитров - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Народно събраниe 2012 - извънреден и пълномощен посланик,
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД BGN 1 200 228,391 200 228,39Ценни книги, поименни акции на Константин Стефанов Димитров - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Народно събраниe 2012 - извънреден и пълномощен посланик, Народно събраниe
Внимание! Публикуваните файлове от синдиците на КТБ съдържат информация за открити влогове в периода 2009-2014 и максималната сума по всеки влог, или за отпуснат кредит. При наличието на няколко влога няма как да се разбере дали лицето е притежавало сбора на максималните суми във всички влогове в даден момент, тъй като липсва информация за движението на средствата между влоговете.
Ако цените нашата работа подкрепете сайта с дарение или покупка на рекламен продукт
epay_logo
paypal_logo
bitcoin
Bitcoin
subscribe-paypal kasket-bivol