Кредити и депозити в КТБ
Данни от Фонда за гарантиране на влоговетеНачало Помощ

ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА АСЕНОВА -> Съпруга на Росен Райков Асенов - 2013 - главен секретар - МОСВ, Администрацията на изпълнителната власт

ТипВъв валутаВ лева
Депозит BGN 123 000,00123 000,00 лв.
Депозит BGN 140 000,00140 000,00 лв.
Депозит EUR 58 000,00113 332,00 лв.
Депозит USD 39 705,0068 769,06 лв.
Всеки ред е информация за открит влог в периода 2009-2014 и максималната сума по него или за отпуснат кредит.
Салдо на 30.06.2014 (неофициална информация)
112 000,00 BGN
27 450,00 EUR

РОСЕН РАЙКОВ АСЕНОВ -> ЛВДД - 2013 - главен секретар - МОСВ, Администрацията на изпълнителната власт

ТипВъв валутаВ лева
Депозит BGN 101 785,77 101 785,77 лв.
Депозит BGN 102 963,22 102 963,22 лв.
Депозит BGN 114 200,15 114 200,15 лв.
Депозит EUR 48 739,80 95 237,57 лв.
Всеки ред е информация за открит влог в периода 2009-2014 и максималната сума по него или за отпуснат кредит.
Внимание! Публикуваните файлове от синдиците на КТБ съдържат информация за открити влогове в периода 2009-2014 и максималната сума по всеки влог, или за отпуснат кредит. При наличието на няколко влога няма как да се разбере дали лицето е притежавало сбора на максималните суми във всички влогове в даден момент, тъй като липсва информация за движението на средствата между влоговете.
Ако цените нашата работа подкрепете сайта с дарение или покупка на рекламен продукт
epay_logo
paypal_logo
bitcoin
Bitcoin
subscribe-paypal kasket-bivol