Кредити и депозити в КТБ
Данни от Фонда за гарантиране на влоговетеНачало Помощ

Търсачката предлага бърз достъп до информацията в публикувания на 9 февруари 2016 г. от синдиците на КТБ списък по чл. 62, ал. 12, т. 5 от ЗКИ за размера на влоговете и кредитите на физическите лица по чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, включително на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет на „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД), съставен въз основа на сведения, предоставени на основание чл. 62, ал. 15 от ЗКИ от председателя на Сметната палата. Списъкът съдържа и информация за съпрузите на лицата. Може да търсите по ключови думи от името, институцията или длъжността. Например търсенето с дума "министерство" ще даде всички резултати за министри, зам.-министри и директори на дирекции. Търсенето с ключова дума ЛВДД ще даде всички лица, заемащи висши държавни длъжности, но без техните съпрузи. Ключовите думи могат да се комбинират с възможности за частично търсене. Например търсенето за съд* съпруг* ще даде всички съпрузи (съпруг или съпруга) на всички съдии в списъка.

Допълнителна информация от резултатите

Кликнете на съответния ID, за да получите следната допълнителната информация за лицето:

  • Всички влогове и кредити в КТБ с еквивалент в лева и техния статут;
  • Всички влогове и кредити в КТБ на съпрузите и децата (ако има такива);
  • Салдото (ако има такова) по депозитните сметки на 30.06.2014 след затварянето на КТБ;
  • Информация за сключени цесии;
  • Линкове към публикуваните декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности в сайта на Сметната палата.
Внимание! Публикуваните файлове от синдиците на КТБ съдържат информация за открити влогове в периода 2009-2014 и максималната сума по всеки влог, или за отпуснат кредит. При наличието на няколко влога няма как да се разбере дали лицето е притежавало сбора на максималните суми във всички влогове в даден момент, тъй като липсва информация за движението на средствата между влоговете.
Ако цените нашата работа подкрепете сайта с дарение или покупка на рекламен продукт
epay_logo
paypal_logo
bitcoin
Bitcoin
subscribe-paypal kasket-bivol