Кредити и депозити в КТБ
Данни от Фонда за гарантиране на влоговетеНачало Помощ

Търсенето за трейс груп намери 180 резултата

IDИмеРоднина наПозицияДепозитДепозит лв.КредитКредит лв.
2737Михаил Николов Михайлов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Участие на Михаил Николов Михайлов - Съпруг на Добринка Йотова Михайлова - 2010 - изп. директор, ИА "Одит на средствата от ЕС" 0,00 0,00 0,00 0,00
2738Ангел Атанасов Джалъзов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ангел Атанасов Джалъзов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2739Ани Христова Арсова-Карамфилова ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ани Христова Арсова-Карамфилова - Съпруга на Христо Вангелов Карамфилов - 2013 - Зам.председател на УС, Членове на УС и на НС на Българската 0,00 0,00 0,00 0,00
2740Антон Константинов Кутев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Антон Константинов Кутев - ЛВДД - 2010 - народен представител, ПП "Българска социалистическа партия" 0,00 0,00 0,00 0,00
2741Аспарух Бочев Стаменов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Аспарух Бочев Стаменов - ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 0,00 0,00 0,00 0,00
2742Борислав Атанасов Богоев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Атанасов Богоев - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 2014 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2743Борислав Бориславов Цеков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Бориславов Цеков - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "НДСВ" 0,00 0,00 0,00 0,00
2744Данаил Димитров Кирилов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Данаил Димитров Кирилов - ЛВДД - 2010 - областен управител, Област - София град 2013 - народен представител, Област - София град 0,00 0,00 0,00 0,00
2745Емил Илиев Атанасов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Емил Илиев Атанасов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2746Михаил Ненов Николовски ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Ненов Николовски - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Ръководителите на задграничните представителства на Р.България 0,00 0,00 0,00 0,00
2747Михаил Райков Миков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Райков Миков - ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на вътрешните работи 0,00 0,00 0,00 0,00
2748Николай Григоров Зисов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Николай Григоров Зисов - Съпруг на Десислава Николаева Зисова - 2010 - Съдия, РС – ГР. СОФИЯ 0,00 0,00 0,00 0,00
2749Румен Андонов Порожанов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Румен Андонов Порожанов - ЛВДД - 2011 - началник кабинет - МФ, Политически кабинет 2012 - изп. директор, Политически кабинет 2013 - Член на НС, 0,00 0,00 0,00 0,00
2750Свилен Богданов Габровски ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Свилен Богданов Габровски - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "Лидер" 2012 - член на ръководен орган на политическа 0,00 0,00 0,00 0,00
2751ТЕНЧО СТЕФАНОВ РУКАНОВ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на ТЕНЧО СТЕФАНОВ РУКАНОВ - ЛВДД - 2010 - Председател на ОбС, Стара Загора 0,00 0,00 0,00 0,00
2752Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2753Христо Вангелов Карамфилов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Христо Вангелов Карамфилов - ЛВДД - 2013 - Зам.председател на УС, Членове на УС и на НС на Българската банка за развитие 0,00 0,00 0,00 0,00
2754Юлиян Марков Коджабашев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Юлиян Марков Коджабашев - Съпруг на Ива Илиева Стойчева - Коджабашева - 2014 - Съдия, ОС – ГР. ЯМБОЛ 0,00 0,00 0,00 0,00
2755Михаил Николов Михайлов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Участие на Михаил Николов Михайлов - Съпруг на Добринка Йотова Михайлова - 2010 - изп. директор, ИА "Одит на средствата от ЕС" 0,00 0,00 0,00 0,00
2756Ангел Атанасов Джалъзов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ангел Атанасов Джалъзов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2757Ани Христова Арсова-Карамфилова ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ани Христова Арсова-Карамфилова - Съпруга на Христо Вангелов Карамфилов - 2013 - Зам.председател на УС, Членове на УС и на НС на Българската 0,00 0,00 0,00 0,00
2758Антон Константинов Кутев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Антон Константинов Кутев - ЛВДД - 2010 - народен представител, ПП "Българска социалистическа партия" 0,00 0,00 0,00 0,00
2759Аспарух Бочев Стаменов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Аспарух Бочев Стаменов - ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 0,00 0,00 0,00 0,00
2760Борислав Атанасов Богоев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Атанасов Богоев - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 2014 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2761Борислав Бориславов Цеков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Бориславов Цеков - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "НДСВ" 0,00 0,00 0,00 0,00
2762Данаил Димитров Кирилов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Данаил Димитров Кирилов - ЛВДД - 2010 - областен управител, Област - София град 2013 - народен представител, Област - София град 0,00 0,00 0,00 0,00
2763Емил Илиев Атанасов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Емил Илиев Атанасов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2764Михаил Ненов Николовски ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Ненов Николовски - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Ръководителите на задграничните представителства на Р.България 0,00 0,00 0,00 0,00
2765Михаил Райков Миков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Райков Миков - ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на вътрешните работи 0,00 0,00 0,00 0,00
2766Николай Григоров Зисов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Николай Григоров Зисов - Съпруг на Десислава Николаева Зисова - 2010 - Съдия, РС – ГР. СОФИЯ 0,00 0,00 0,00 0,00
2767Румен Андонов Порожанов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Румен Андонов Порожанов - ЛВДД - 2011 - началник кабинет - МФ, Политически кабинет 2012 - изп. директор, Политически кабинет 2013 - Член на НС, 0,00 0,00 0,00 0,00
2768Свилен Богданов Габровски ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Свилен Богданов Габровски - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "Лидер" 2012 - член на ръководен орган на политическа 0,00 0,00 0,00 0,00
2769ТЕНЧО СТЕФАНОВ РУКАНОВ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на ТЕНЧО СТЕФАНОВ РУКАНОВ - ЛВДД - 2010 - Председател на ОбС, Стара Загора 0,00 0,00 0,00 0,00
2770Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2771Христо Вангелов Карамфилов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Христо Вангелов Карамфилов - ЛВДД - 2013 - Зам.председател на УС, Членове на УС и на НС на Българската банка за развитие 0,00 0,00 0,00 0,00
2772Юлиян Марков Коджабашев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Юлиян Марков Коджабашев - Съпруг на Ива Илиева Стойчева - Коджабашева - 2014 - Съдия, ОС – ГР. ЯМБОЛ 0,00 0,00 0,00 0,00
2773Михаил Николов Михайлов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Участие на Михаил Николов Михайлов - Съпруг на Добринка Йотова Михайлова - 2010 - изп. директор, ИА "Одит на средствата от ЕС" 0,00 0,00 0,00 0,00
2774Ангел Атанасов Джалъзов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ангел Атанасов Джалъзов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2775Ани Христова Арсова-Карамфилова ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ани Христова Арсова-Карамфилова - Съпруга на Христо Вангелов Карамфилов - 2013 - Зам.председател на УС, Членове на УС и на НС на Българската 0,00 0,00 0,00 0,00
2776Антон Константинов Кутев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Антон Константинов Кутев - ЛВДД - 2010 - народен представител, ПП "Българска социалистическа партия" 0,00 0,00 0,00 0,00
2777Аспарух Бочев Стаменов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Аспарух Бочев Стаменов - ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 0,00 0,00 0,00 0,00
2778Борислав Атанасов Богоев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Атанасов Богоев - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 2014 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2779Борислав Бориславов Цеков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Бориславов Цеков - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "НДСВ" 0,00 0,00 0,00 0,00
2780Данаил Димитров Кирилов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Данаил Димитров Кирилов - ЛВДД - 2010 - областен управител, Област - София град 2013 - народен представител, Област - София град 0,00 0,00 0,00 0,00
2781Емил Илиев Атанасов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Емил Илиев Атанасов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2782Михаил Ненов Николовски ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Ненов Николовски - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Ръководителите на задграничните представителства на Р.България 0,00 0,00 0,00 0,00
2783Михаил Райков Миков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Райков Миков - ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на вътрешните работи 0,00 0,00 0,00 0,00
2784Николай Григоров Зисов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Николай Григоров Зисов - Съпруг на Десислава Николаева Зисова - 2010 - Съдия, РС – ГР. СОФИЯ 0,00 0,00 0,00 0,00
2785Румен Андонов Порожанов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Румен Андонов Порожанов - ЛВДД - 2011 - началник кабинет - МФ, Политически кабинет 2012 - изп. директор, Политически кабинет 2013 - Член на НС, 0,00 0,00 0,00 0,00
2786Свилен Богданов Габровски ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Свилен Богданов Габровски - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "Лидер" 2012 - член на ръководен орган на политическа 0,00 0,00 0,00 0,00
2787ТЕНЧО СТЕФАНОВ РУКАНОВ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на ТЕНЧО СТЕФАНОВ РУКАНОВ - ЛВДД - 2010 - Председател на ОбС, Стара Загора 0,00 0,00 0,00 0,00
2788Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2789Христо Вангелов Карамфилов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Христо Вангелов Карамфилов - ЛВДД - 2013 - Зам.председател на УС, Членове на УС и на НС на Българската банка за развитие 0,00 0,00 0,00 0,00
2790Юлиян Марков Коджабашев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Юлиян Марков Коджабашев - Съпруг на Ива Илиева Стойчева - Коджабашева - 2014 - Съдия, ОС – ГР. ЯМБОЛ 0,00 0,00 0,00 0,00
2791Михаил Николов Михайлов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Участие на Михаил Николов Михайлов - Съпруг на Добринка Йотова Михайлова - 2010 - изп. директор, ИА "Одит на средствата от ЕС" 0,00 0,00 0,00 0,00
2792Ангел Атанасов Джалъзов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ангел Атанасов Джалъзов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2793Ани Христова Арсова-Карамфилова ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ани Христова Арсова-Карамфилова - Съпруга на Христо Вангелов Карамфилов - 2013 - Зам.председател на УС, Членове на УС и на НС на Българската 0,00 0,00 0,00 0,00
2794Антон Константинов Кутев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Антон Константинов Кутев - ЛВДД - 2010 - народен представител, ПП "Българска социалистическа партия" 0,00 0,00 0,00 0,00
2795Аспарух Бочев Стаменов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Аспарух Бочев Стаменов - ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 0,00 0,00 0,00 0,00
2796Борислав Атанасов Богоев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Атанасов Богоев - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 2014 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2797Борислав Бориславов Цеков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Бориславов Цеков - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "НДСВ" 0,00 0,00 0,00 0,00
2798Данаил Димитров Кирилов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Данаил Димитров Кирилов - ЛВДД - 2010 - областен управител, Област - София град 2013 - народен представител, Област - София град 0,00 0,00 0,00 0,00
2799Емил Илиев Атанасов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Емил Илиев Атанасов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2800Михаил Ненов Николовски ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Ненов Николовски - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Ръководителите на задграничните представителства на Р.България 0,00 0,00 0,00 0,00
2801Михаил Райков Миков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Райков Миков - ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на вътрешните работи 0,00 0,00 0,00 0,00
2802Николай Григоров Зисов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Николай Григоров Зисов - Съпруг на Десислава Николаева Зисова - 2010 - Съдия, РС – ГР. СОФИЯ 0,00 0,00 0,00 0,00
2803Румен Андонов Порожанов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Румен Андонов Порожанов - ЛВДД - 2011 - началник кабинет - МФ, Политически кабинет 2012 - изп. директор, Политически кабинет 2013 - Член на НС, 0,00 0,00 0,00 0,00
2804Свилен Богданов Габровски ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Свилен Богданов Габровски - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "Лидер" 2012 - член на ръководен орган на политическа 0,00 0,00 0,00 0,00
2805ТЕНЧО СТЕФАНОВ РУКАНОВ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на ТЕНЧО СТЕФАНОВ РУКАНОВ - ЛВДД - 2010 - Председател на ОбС, Стара Загора 0,00 0,00 0,00 0,00
2806Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2807Христо Вангелов Карамфилов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Христо Вангелов Карамфилов - ЛВДД - 2013 - Зам.председател на УС, Членове на УС и на НС на Българската банка за развитие 0,00 0,00 0,00 0,00
2808Юлиян Марков Коджабашев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Юлиян Марков Коджабашев - Съпруг на Ива Илиева Стойчева - Коджабашева - 2014 - Съдия, ОС – ГР. ЯМБОЛ 0,00 0,00 0,00 0,00
2809Михаил Николов Михайлов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Участие на Михаил Николов Михайлов - Съпруг на Добринка Йотова Михайлова - 2010 - изп. директор, ИА "Одит на средствата от ЕС" 0,00 0,00 0,00 0,00
2810Ангел Атанасов Джалъзов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ангел Атанасов Джалъзов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2811Ани Христова Арсова-Карамфилова ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ани Христова Арсова-Карамфилова - Съпруга на Христо Вангелов Карамфилов - 2013 - Зам.председател на УС, Членове на УС и на НС на Българската 0,00 0,00 0,00 0,00
2812Антон Константинов Кутев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Антон Константинов Кутев - ЛВДД - 2010 - народен представител, ПП "Българска социалистическа партия" 0,00 0,00 0,00 0,00
2813Аспарух Бочев Стаменов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Аспарух Бочев Стаменов - ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 0,00 0,00 0,00 0,00
2814Борислав Атанасов Богоев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Атанасов Богоев - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 2014 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2815Борислав Бориславов Цеков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Бориславов Цеков - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "НДСВ" 0,00 0,00 0,00 0,00
2816Данаил Димитров Кирилов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Данаил Димитров Кирилов - ЛВДД - 2010 - областен управител, Област - София град 2013 - народен представител, Област - София град 0,00 0,00 0,00 0,00
2817Емил Илиев Атанасов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Емил Илиев Атанасов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2818Михаил Ненов Николовски ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Ненов Николовски - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Ръководителите на задграничните представителства на Р.България 0,00 0,00 0,00 0,00
2819Михаил Райков Миков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Райков Миков - ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на вътрешните работи 0,00 0,00 0,00 0,00
2820Николай Григоров Зисов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Николай Григоров Зисов - Съпруг на Десислава Николаева Зисова - 2010 - Съдия, РС – ГР. СОФИЯ 0,00 0,00 0,00 0,00
2821Румен Андонов Порожанов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Румен Андонов Порожанов - ЛВДД - 2011 - началник кабинет - МФ, Политически кабинет 2012 - изп. директор, Политически кабинет 2013 - Член на НС, 0,00 0,00 0,00 0,00
2822Свилен Богданов Габровски ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Свилен Богданов Габровски - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "Лидер" 2012 - член на ръководен орган на политическа 0,00 0,00 0,00 0,00
2823ТЕНЧО СТЕФАНОВ РУКАНОВ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на ТЕНЧО СТЕФАНОВ РУКАНОВ - ЛВДД - 2010 - Председател на ОбС, Стара Загора 0,00 0,00 0,00 0,00
2824Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2825Христо Вангелов Карамфилов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Христо Вангелов Карамфилов - ЛВДД - 2013 - Зам.председател на УС, Членове на УС и на НС на Българската банка за развитие 0,00 0,00 0,00 0,00
2826Юлиян Марков Коджабашев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Юлиян Марков Коджабашев - Съпруг на Ива Илиева Стойчева - Коджабашева - 2014 - Съдия, ОС – ГР. ЯМБОЛ 0,00 0,00 0,00 0,00
2827Михаил Николов Михайлов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Участие на Михаил Николов Михайлов - Съпруг на Добринка Йотова Михайлова - 2010 - изп. директор, ИА "Одит на средствата от ЕС" 0,00 0,00 0,00 0,00
2828Ангел Атанасов Джалъзов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ангел Атанасов Джалъзов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2829Ани Христова Арсова-Карамфилова ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Ани Христова Арсова-Карамфилова - Съпруга на Христо Вангелов Карамфилов - 2013 - Зам.председател на УС, Членове на УС и на НС на Българската 0,00 0,00 0,00 0,00
2830Антон Константинов Кутев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Антон Константинов Кутев - ЛВДД - 2010 - народен представител, ПП "Българска социалистическа партия" 0,00 0,00 0,00 0,00
2831Аспарух Бочев Стаменов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Аспарух Бочев Стаменов - ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 0,00 0,00 0,00 0,00
2832Борислав Атанасов Богоев ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Атанасов Богоев - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 2014 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2833Борислав Бориславов Цеков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Борислав Бориславов Цеков - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "НДСВ" 0,00 0,00 0,00 0,00
2834Данаил Димитров Кирилов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Данаил Димитров Кирилов - ЛВДД - 2010 - областен управител, Област - София град 2013 - народен представител, Област - София град 0,00 0,00 0,00 0,00
2835Емил Илиев Атанасов ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Емил Илиев Атанасов - ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 0,00 0,00 0,00 0,00
2836Михаил Ненов Николовски ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Ненов Николовски - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Ръководителите на задграничните представителства на Р.България 0,00 0,00 0,00 0,00

Общо депозити в лв.: 0,00 BGN (след конверсия на валутите в лв. по курса за 10.02.2015)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ":

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: