Кредити и депозити в КТБ
Данни от Фонда за гарантиране на влоговетеНачало Помощ

Търсенето за съд* съпруг* намери 465 резултата

IDИмеРоднина наПозицияДепозитДепозит лв.КредитКредит лв.
9ВАСИЛ СТОЙНЕВ КОВАЧЕВ АДЕЛИНА ВЪТКОВА КОВАЧЕВА Съпруг на Аделина Въткова Ковачева - 2010 - съдия, ВАС 6 238,97 BGN 6 238,97 0,00 BGN 0,00
15ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ДОЙНОВ Албена Борисова Дойнова Съпруг на Албена Борисова Дойнова - 2012 - Прокурор, РС - ГР. ПЛОВДИВ 2013 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 3 848,19 BGN 3 848,19 0,00 BGN 0,00
18АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 30 524,07 BGN 30 524,07 0,00 BGN 0,00
19АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 100 000,00 BGN 100 000,00 0,00 BGN 0,00
20АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 186 677,45 BGN 186 677,45 0,00 BGN 0,00
21АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 561 751,24 BGN 561 751,24 0,00 BGN 0,00
22АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 29 306,08 EUR 57 264,08 0,00 EUR 0,00
23АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 84 643,58 EUR 165 393,56 0,00 EUR 0,00
26СИДЕР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ Албена Стефанова Панайотова Съпруг на Албена Стефанова Панайотова - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. ТЪРГОВИЩЕ 311,33 BGN 311,33 0,00 BGN 0,00
27СИДЕР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ Албена Стефанова Панайотова Съпруг на Албена Стефанова Панайотова - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. ТЪРГОВИЩЕ 594,77 BGN 594,77 0,00 BGN 0,00
28ИВАН СТОЯНОВ КОЧОВСКИ АЛБЕНА ЯНЧЕВА ЗЪБОВА-КОЧОВСКА Съпруг на Албена Янчева Зъбова-Кочовска - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 233,77 BGN 233,77 0,00 BGN 0,00
80МАНОЛ ПАНАЙОТОВ КУРДАЛАНОВ Анна Кирилова Баева-Курдаланова Съпруг на Анна Кирилова Баева-Курдаланова - 2010 - Съдия, СГС 500,00 BGN 500,00 0,00 BGN 0,00
81МАНОЛ ПАНАЙОТОВ КУРДАЛАНОВ Анна Кирилова Баева-Курдаланова Съпруг на Анна Кирилова Баева-Курдаланова - 2010 - Съдия, СГС 404 111,95 EUR 789 634,75 0,00 EUR 0,00
82МАНОЛ ПАНАЙОТОВ КУРДАЛАНОВ Анна Кирилова Баева-Курдаланова Съпруг на Анна Кирилова Баева-Курдаланова - 2010 - Съдия, СГС 1 552 573,24 EUR 3 033 728,11 0,00 EUR 0,00
103ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЮЗЕЛЕВА Асен Димитров Гюзелев Съпруга на Асен Димитров Гюзелев - 2010 - Съдия, АпС - ГР. БУРГАС 4 059,73 EUR 7 932,71 0,00 EUR 0,00
112ЖИВКА НИКОВА АТАНАСОВА Атанас Димов Атанасов Съпруга на Атанас Димов Атанасов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ЯМБОЛ 186,56 BGN 186,56 0,00 BGN 0,00
170ЕЛИСАВЕТА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА Бранимир Веселинов Василев Съпруга на Бранимир Веселинов Василев - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛОВДИВ 37 551,33 EUR 73 375,30 0,00 EUR 0,00
181КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА Съпруг на Валентина Драгиева Иванова - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 18 207,67 BGN 18 207,67 0,00 BGN 0,00
182КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА Съпруг на Валентина Драгиева Иванова - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 57 187,21 BGN 57 187,21 0,00 BGN 0,00
183КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА Съпруг на Валентина Драгиева Иванова - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 3 101,93 EUR 6 061,17 0,00 EUR 0,00
184КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА Съпруг на Валентина Драгиева Иванова - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 15 783,37 USD 27 336,80 0,00 USD 0,00
200ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА Валери Цветанов Цветанов Съпруга на Валери Цветанов Цветанов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛЕВЕН 150 767,00 EUR 294 598,72 0,00 EUR 0,00
207АРАКЕЛ КИРКОР АРАКЕЛЯН ВАНУХИ БЕДРОС АРАКЕЛЯН Съпруг на Ванухи Бедрос Аракелян - 2010 - Съдия, АпС - ГР. ВАРНА 97,52 BGN 97,52 0,00 BGN 0,00
208АРАКЕЛ КИРКОР АРАКЕЛЯН ВАНУХИ БЕДРОС АРАКЕЛЯН Съпруг на Ванухи Бедрос Аракелян - 2010 - Съдия, АпС - ГР. ВАРНА 102 650,80 BGN 102 650,80 0,00 BGN 0,00
209АРАКЕЛ КИРКОР АРАКЕЛЯН ВАНУХИ БЕДРОС АРАКЕЛЯН Съпруг на Ванухи Бедрос Аракелян - 2010 - Съдия, АпС - ГР. ВАРНА 11 210,01 EUR 21 904,36 0,00 EUR 0,00
220ТИХОМИР АНЧЕВ АНЧЕВ ВАНЯ ПЕТРОВА АНЧЕВА Съпруг на Ваня Петрова Анчева - 2010 - съдия, ВАС 12 251,89 BGN 12 251,89 0,00 BGN 0,00
221ТИХОМИР АНЧЕВ АНЧЕВ ВАНЯ ПЕТРОВА АНЧЕВА Съпруг на Ваня Петрова Анчева - 2010 - съдия, ВАС 64 667,88 BGN 64 667,88 0,00 BGN 0,00
222ТИХОМИР АНЧЕВ АНЧЕВ ВАНЯ ПЕТРОВА АНЧЕВА Съпруг на Ваня Петрова Анчева - 2010 - съдия, ВАС 48 497,73 EUR 94 764,56 0,00 EUR 0,00
240МЕГЛЕНА ДИМИТРОВА ПИГОВА-ПЕТРОВА ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ Съпруга на Васил Цветанов Петров - 2012 - член на ВСС, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 55 125,90 BGN 55 125,90 0,00 BGN 0,00
241МЕГЛЕНА ДИМИТРОВА ПИГОВА-ПЕТРОВА ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ Съпруга на Васил Цветанов Петров - 2012 - член на ВСС, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 33 244,38 EUR 64 959,52 0,00 EUR 0,00
243МИТКО ЙОРДАНОВ ШАЛАМАНОВ ВАСИЛКА МИТКОВА ШАЛАМАНОВА Съпруг на Василка Миткова Шаламанова - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. БЛАГОЕВГРАД 13 541,75 BGN 13 541,75 0,00 BGN 0,00
244МИТКО ЙОРДАНОВ ШАЛАМАНОВ ВАСИЛКА МИТКОВА ШАЛАМАНОВА Съпруг на Василка Миткова Шаламанова - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. БЛАГОЕВГРАД 14 000,00 BGN 14 000,00 0,00 BGN 0,00
249ЗДРАВКО ИВАНОВ СТАЙКОВ Вела Грозева Стайкова Съпруг на Вела Грозева Стайкова - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 10 684,31 BGN 10 684,31 0,00 BGN 0,00
250ЗДРАВКО ИВАНОВ СТАЙКОВ Вела Грозева Стайкова Съпруг на Вела Грозева Стайкова - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 10 278,50 USD 17 802,36 0,00 USD 0,00
259КАЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА ВЕНЕЛИН БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ Съпруга на Венелин Бориславов Иванов - 2010 - Съдия, РП – ГР. СОФИЯ 12 518,83 EUR 24 461,79 0,00 EUR 0,00
276ИВАН ГЕОРГИЕВ ЕВСТАТИЕВ Весела Иванова Евстатиева Съпруг на Весела Иванова Евстатиева - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 25 008,89 BGN 25 008,89 0,00 BGN 0,00
279РАДОСТИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Съпруг на Весела Стоянова Николова - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съв 1 094,79 BGN 1 094,79 0,00 BGN 0,00
280РАДОСТИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Съпруг на Весела Стоянова Николова - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съв 6 000,00 BGN 6 000,00 0,00 BGN 0,00
281РАДОСТИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Съпруг на Весела Стоянова Николова - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съв 0,00 BGN 0,00 3 000,00 BGN 3 000,00
282РАДОСТИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Съпруг на Весела Стоянова Николова - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съв 0,00 BGN 0,00 6 000,00 BGN 6 000,00
283РАДОСТИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Съпруг на Весела Стоянова Николова - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съв 361,67 EUR 706,70 0,00 EUR 0,00
298МАГДАЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ПЕНГЕЗОВА Веселин Славов Пенгезов Съпруга на Веселин Славов Пенгезов - 2010 - Съдия, АпС - ГР. СОФИЯ 6 561,46 EUR 12 821,09 0,00 EUR 0,00
317ДИМИТЪР МИЛЕНОВ МИНЧЕВ Виолета Иванова Бояджиева-Минчева Съпруг на Виолета Иванова Бояджиева-Минчева - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 411,45 BGN 411,45 0,00 BGN 0,00
318ДИМИТЪР МИЛЕНОВ МИНЧЕВ Виолета Иванова Бояджиева-Минчева Съпруг на Виолета Иванова Бояджиева-Минчева - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 76 840,43 BGN 76 840,43 0,00 BGN 0,00
319ДИМИТЪР МИЛЕНОВ МИНЧЕВ Виолета Иванова Бояджиева-Минчева Съпруг на Виолета Иванова Бояджиева-Минчева - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 99 204,07 EUR 193 844,75 0,00 EUR 0,00
336ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА МИХОВА Владимир Руменов Руменов Съпруга на Владимир Руменов Руменов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 7,25 BGN 7,25 0,00 BGN 0,00
373НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ШОПОВА Георги Арахангелов Шопов Съпруга на Георги Арахангелов Шопов - 2010 - член на ВСС, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 16 644,83 BGN 16 644,83 0,00 BGN 0,00
374НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ШОПОВА Георги Арахангелов Шопов Съпруга на Георги Арахангелов Шопов - 2010 - член на ВСС, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 26 882,19 EUR 52 527,80 0,00 EUR 0,00
376ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ Съпруга на Георги Валентинов Георгиев - 2013 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 1 090,05 BGN 1 090,05 0,00 BGN 0,00
394БИЛЯНА ДИКОВА ВЕЛЕВА- ГРЪНЧАРОВА Георги Константинов Грънчаров Съпруга на Георги Константинов Грънчаров - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 3,94 BGN 3,94 0,00 BGN 0,00
425МАРИЯ СТЕФАНОВА ПЕТКАНОВА ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ Съпруга на Георги Петров Петканов - 2010 - съдия, Народно събраниe 30 597,11 EUR 59 786,75 0,00 EUR 0,00
431КЕРКА ИВАНОВА МИЛУШЕВА Георги Стоянов Милушев Съпруга на Георги Стоянов Милушев - 2010 - Съдия, ОС - ГР. КЪРДЖАЛИ 11 453,81 BGN 11 453,81 0,00 BGN 0,00
459ЛИЛИЯ МАТЕЙЧОВА ЦВЕТКОВА Даниел Иванов Цветков Съпруга на Даниел Иванов Цветков - 2010 - Съдия, РС - ГР. ВИДИН 3 000,00 EUR 5 862,00 0,00 EUR 0,00
460ЛИЛИЯ МАТЕЙЧОВА ЦВЕТКОВА Даниел Иванов Цветков Съпруга на Даниел Иванов Цветков - 2010 - Съдия, РС - ГР. ВИДИН 6 060,00 EUR 11 841,24 0,00 EUR 0,00
501КИНА ПАВЛОВА СТОЯНОВА ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ Съпруга на Денчо Здравков Стоянов - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 2 230,82 EUR 4 359,02 0,00 EUR 0,00
557КРАСИМИРА ПЕТРОВА МИРЧЕВА Димитър Василев Мирчев Съпруга на Димитър Василев Мирчев - 2012 - Съдия, ОС - ГР. ВРАЦА 19 747,84 BGN 19 747,84 0,00 BGN 0,00
558КРАСИМИРА ПЕТРОВА МИРЧЕВА Димитър Василев Мирчев Съпруга на Димитър Василев Мирчев - 2012 - Съдия, ОС - ГР. ВРАЦА 44 300,00 EUR 86 562,20 0,00 EUR 0,00
609МАРИАМ ХОВАНЕС ИВАНОВА Димитър Танев Иванов Съпруга на Димитър Танев Иванов - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 3 852,60 EUR 7 527,98 0,00 EUR 0,00
612ТАТЯНА БОРИСЛАВОВА КИРИЛОВА Димитър Христофоров Кирилов Съпруга на Димитър Христофоров Кирилов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛЕВЕН 121 853,20 BGN 121 853,20 0,00 BGN 0,00
613ТАТЯНА БОРИСЛАВОВА КИРИЛОВА Димитър Христофоров Кирилов Съпруга на Димитър Христофоров Кирилов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛЕВЕН 128 097,26 BGN 128 097,26 0,00 BGN 0,00
616ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА ДИМОВА Димо Малчев Димов Съпруга на Димо Малчев Димов - 2010 - Съдия, ОС - ГР. ВАРНА 3,93 BGN 3,93 0,00 BGN 0,00
641Веселина Господинова Драганова Драгомир Богомилов Драганов Съпруга на Драгомир Богомилов Драганов - 2010 - Районен прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2011 - Съдия, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2013 - Прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 781,65 BGN 781,65 0,00 BGN 0,00
642Веселина Господинова Драганова Драгомир Богомилов Драганов Съпруга на Драгомир Богомилов Драганов - 2010 - Районен прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2011 - Съдия, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2013 - Прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2 400,00 BGN 2 400,00 0,00 BGN 0,00
643Веселина Господинова Драганова Драгомир Богомилов Драганов Съпруга на Драгомир Богомилов Драганов - 2010 - Районен прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2011 - Съдия, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2013 - Прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2 785,76 BGN 2 785,76 0,00 BGN 0,00
644Веселина Господинова Драганова Драгомир Богомилов Драганов Съпруга на Драгомир Богомилов Драганов - 2010 - Районен прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2011 - Съдия, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2013 - Прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 3 000,00 BGN 3 000,00 0,00 BGN 0,00
645Веселина Господинова Драганова Драгомир Богомилов Драганов Съпруга на Драгомир Богомилов Драганов - 2010 - Районен прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2011 - Съдия, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2013 - Прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2 011,95 USD 3 484,70 0,00 USD 0,00
661ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 5 158,81 BGN 5 158,81 0,00 BGN 0,00
662ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 5 609,15 BGN 5 609,15 0,00 BGN 0,00
663ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 6 127,61 BGN 6 127,61 0,00 BGN 0,00
664ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 6 649,94 BGN 6 649,94 0,00 BGN 0,00
665ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 7 477,34 BGN 7 477,34 0,00 BGN 0,00
666ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 8 001,59 BGN 8 001,59 0,00 BGN 0,00
667ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 8 136,18 BGN 8 136,18 0,00 BGN 0,00
668ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 1 530,61 EUR 2 990,81 0,00 EUR 0,00
942ЕЛЗА ВЕНЕЛИНОВА ВОДЕНИЧАРОВА Йордан Илиев Воденичаров Съпруга на Йордан Илиев Воденичаров - 2010 - Съдия, РС - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 12 000,00 BGN 12 000,00 0,00 BGN 0,00
950ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА Йордан Константинов Константинов Съпруга на Йордан Константинов Константинов - 2010 - съдия, ВАС 31 795,79 BGN 31 795,79 0,00 BGN 0,00
951ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА Йордан Константинов Константинов Съпруга на Йордан Константинов Константинов - 2010 - съдия, ВАС 33 452,10 BGN 33 452,10 0,00 BGN 0,00
952ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА Йордан Константинов Константинов Съпруга на Йордан Константинов Константинов - 2010 - съдия, ВАС 72 903,16 BGN 72 903,16 0,00 BGN 0,00
980ДАЯНА КАЛИНОВА ЦВЕТАНОВА Калоян Христов Топалов Съпруга на Калоян Христов Топалов - 2010 - Съдия, РС – ГР. СОФИЯ 8 799,14 BGN 8 799,14 0,00 BGN 0,00
1003ИВА ТОДОРОВА НИКОЛОВА КИРИЛ ЗАХАРИЕВ НИКОЛОВ Съпруга на Кирил Захариев Николов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 91 009,17 BGN 91 009,17 0,00 BGN 0,00
1072ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА Къню Тодоров Жеков Съпруга на Къню Тодоров Жеков - 2010 - Съдия, ОС – ГР. СЛИВЕН 4 885,45 EUR 9 546,17 0,00 EUR 0,00
1113ЖИВКА АНАТОЛИЕВА ГЕОРГИЕВА ЛЮБОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ Съпруга на Любомир Иванов Георгиев - 2010 - Следовател, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 201 11 511,82 BGN 11 511,82 0,00 BGN 0,00
1189ИВАНКА ДАШКОВА БОБАТИНОВА МАРИО ХРИСТОВ БОБАТИНОВ Съпруга на Марио Христов Бобатинов - 2010 - съдия, ВКС 2012 - съдия, ВКС 637,09 BGN 637,09 0,00 BGN 0,00
1224МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ДАНЧЕВА Мартин Данчев Данчев Съпруга на Мартин Данчев Данчев - 2010 - Съдия, ОС – ГР. СЛИВЕН 15 000,00 BGN 15 000,00 0,00 BGN 0,00
1351ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА-НЕЙКОВА Нейко Георгиев Нейков Съпруга на Нейко Георгиев Нейков - 2010 - Съдия, РС - ГР. КАЗАНЛЪК 1 000,00 BGN 1 000,00 0,00 BGN 0,00
1466ЛЮБА НАЙДЕНОВА ХАНДЖИЕВА Павел Александров Ханджиев Съпруга на Павел Александров Ханджиев - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 2 000,00 USD 3 464,00 0,00 USD 0,00
1467ЛЮБА НАЙДЕНОВА ХАНДЖИЕВА Павел Александров Ханджиев Съпруга на Павел Александров Ханджиев - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 17 600,00 USD 30 483,20 0,00 USD 0,00
1476СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА ГЕРОВА ПАНТАЛЕЙ ГЕРАСИМОВ ГЕРОВ Съпруга на Пантелей Герасимов Геров - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. ГАБРОВО 510,94 BGN 510,94 0,00 BGN 0,00
1477СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА ГЕРОВА ПАНТАЛЕЙ ГЕРАСИМОВ ГЕРОВ Съпруга на Пантелей Герасимов Геров - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. ГАБРОВО 57 347,20 EUR 112 056,43 0,00 EUR 0,00
1546ЙОНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ Съпруга на Пламен Стоянов Георгиев - 2010 - Съдия, РС – ГР. ХАСКОВО 316,44 BGN 316,44 0,00 BGN 0,00
1547СИЙКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА Пламен Стоянов Найденов Съпруга на Пламен Стоянов Найденов - 2010 - Съдия, РС - ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 9 930,00 EUR 19 403,22 0,00 EUR 0,00
1727НАДЯ ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА Светослав Неделчев Тодоров Съпруга на Светослав Неделчев Тодоров - 2014 - Съдия, РС - ГР. ВАРНА 349,29 BGN 349,29 0,00 BGN 0,00
1728НАДЯ ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА Светослав Неделчев Тодоров Съпруга на Светослав Неделчев Тодоров - 2014 - Съдия, РС - ГР. ВАРНА 5 365,24 BGN 5 365,24 0,00 BGN 0,00
1729НАДЯ ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА Светослав Неделчев Тодоров Съпруга на Светослав Неделчев Тодоров - 2014 - Съдия, РС - ГР. ВАРНА 7 282,54 BGN 7 282,54 0,00 BGN 0,00
1773СНЕЖАНА ДИМИТРОВА БАКАЛОВА СЛАВ ИВАНОВ БАКАЛОВ Съпруга на Слав Иванов Бакалов - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. СЛИВЕН 11 466,72 BGN 11 466,72 0,00 BGN 0,00
1803ДИЯНА ЖИВКОВА КОЛЕВА СТЕФАНСКА СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТЕФАНСКИ Съпруга на Станислав Иванов Стефански - 2010 - Съдия, ОС - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 114 154,14 BGN 114 154,14 0,00 BGN 0,00
1975ДЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ДИМОВА Чавдар Димитров Димитров Съпруга на Чавдар Димитров Димитров - 2010 - Съдия, РС - ГР. БУРГАС 120 000,00 BGN 120 000,00 0,00 BGN 0,00
1976ПЪРВОЛЕТА ГОСПОДИНОВА ПОПОВА Чавдар Иванов Попов Съпруга на Чавдар Иванов Попов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛЕВЕН 140 000,00 BGN 140 000,00 0,00 BGN 0,00
1991ЛЕНА ПРОЙКОВА БАХЧЕВАНОВА ЯНИ ГЕОРГИЕВ БАХЧЕВАНОВ Съпруга на Яни Георгиев Бахчеванов - 2010 - Съдия, АпС - ГР. БУРГАС 4 576,47 BGN 4 576,47 0,00 BGN 0,00
1992ЛЕНА ПРОЙКОВА БАХЧЕВАНОВА ЯНИ ГЕОРГИЕВ БАХЧЕВАНОВ Съпруга на Яни Георгиев Бахчеванов - 2010 - Съдия, АпС - ГР. БУРГАС 2 135,98 EUR 4 173,70 0,00 EUR 0,00

Общо депозити в лв.: 16 120 988,81 BGN (след конверсия на валутите в лв. по курса за 10.02.2015)