Кредити и депозити в КТБ
Данни от Фонда за гарантиране на влоговетеНачало Помощ

Търсенето за съд* съпруг* намери 465 резултата

IDИмеРоднина наПозицияДепозитДепозит лв.КредитКредит лв.
9ВАСИЛ СТОЙНЕВ КОВАЧЕВ АДЕЛИНА ВЪТКОВА КОВАЧЕВА Съпруг на Аделина Въткова Ковачева - 2010 - съдия, ВАС 6 238,97 BGN 6 238,97 0,00 BGN 0,00
15ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ДОЙНОВ Албена Борисова Дойнова Съпруг на Албена Борисова Дойнова - 2012 - Прокурор, РС - ГР. ПЛОВДИВ 2013 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 3 848,19 BGN 3 848,19 0,00 BGN 0,00
18АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 30 524,07 BGN 30 524,07 0,00 BGN 0,00
19АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 100 000,00 BGN 100 000,00 0,00 BGN 0,00
20АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 186 677,45 BGN 186 677,45 0,00 BGN 0,00
21АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 561 751,24 BGN 561 751,24 0,00 BGN 0,00
22АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 29 306,08 EUR 57 264,08 0,00 EUR 0,00
23АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА Съпруг на Албена Кирилова Костова - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 84 643,58 EUR 165 393,56 0,00 EUR 0,00
26СИДЕР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ Албена Стефанова Панайотова Съпруг на Албена Стефанова Панайотова - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. ТЪРГОВИЩЕ 311,33 BGN 311,33 0,00 BGN 0,00
27СИДЕР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ Албена Стефанова Панайотова Съпруг на Албена Стефанова Панайотова - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. ТЪРГОВИЩЕ 594,77 BGN 594,77 0,00 BGN 0,00
28ИВАН СТОЯНОВ КОЧОВСКИ АЛБЕНА ЯНЧЕВА ЗЪБОВА-КОЧОВСКА Съпруг на Албена Янчева Зъбова-Кочовска - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 233,77 BGN 233,77 0,00 BGN 0,00
80МАНОЛ ПАНАЙОТОВ КУРДАЛАНОВ Анна Кирилова Баева-Курдаланова Съпруг на Анна Кирилова Баева-Курдаланова - 2010 - Съдия, СГС 500,00 BGN 500,00 0,00 BGN 0,00
81МАНОЛ ПАНАЙОТОВ КУРДАЛАНОВ Анна Кирилова Баева-Курдаланова Съпруг на Анна Кирилова Баева-Курдаланова - 2010 - Съдия, СГС 404 111,95 EUR 789 634,75 0,00 EUR 0,00
82МАНОЛ ПАНАЙОТОВ КУРДАЛАНОВ Анна Кирилова Баева-Курдаланова Съпруг на Анна Кирилова Баева-Курдаланова - 2010 - Съдия, СГС 1 552 573,24 EUR 3 033 728,11 0,00 EUR 0,00
103ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЮЗЕЛЕВА Асен Димитров Гюзелев Съпруга на Асен Димитров Гюзелев - 2010 - Съдия, АпС - ГР. БУРГАС 4 059,73 EUR 7 932,71 0,00 EUR 0,00
112ЖИВКА НИКОВА АТАНАСОВА Атанас Димов Атанасов Съпруга на Атанас Димов Атанасов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ЯМБОЛ 186,56 BGN 186,56 0,00 BGN 0,00
170ЕЛИСАВЕТА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА Бранимир Веселинов Василев Съпруга на Бранимир Веселинов Василев - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛОВДИВ 37 551,33 EUR 73 375,30 0,00 EUR 0,00
181КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА Съпруг на Валентина Драгиева Иванова - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 18 207,67 BGN 18 207,67 0,00 BGN 0,00
182КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА Съпруг на Валентина Драгиева Иванова - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 57 187,21 BGN 57 187,21 0,00 BGN 0,00
183КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА Съпруг на Валентина Драгиева Иванова - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 3 101,93 EUR 6 061,17 0,00 EUR 0,00
184КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА Съпруг на Валентина Драгиева Иванова - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 15 783,37 USD 27 336,80 0,00 USD 0,00
200ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА Валери Цветанов Цветанов Съпруга на Валери Цветанов Цветанов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛЕВЕН 150 767,00 EUR 294 598,72 0,00 EUR 0,00
207АРАКЕЛ КИРКОР АРАКЕЛЯН ВАНУХИ БЕДРОС АРАКЕЛЯН Съпруг на Ванухи Бедрос Аракелян - 2010 - Съдия, АпС - ГР. ВАРНА 97,52 BGN 97,52 0,00 BGN 0,00
208АРАКЕЛ КИРКОР АРАКЕЛЯН ВАНУХИ БЕДРОС АРАКЕЛЯН Съпруг на Ванухи Бедрос Аракелян - 2010 - Съдия, АпС - ГР. ВАРНА 102 650,80 BGN 102 650,80 0,00 BGN 0,00
209АРАКЕЛ КИРКОР АРАКЕЛЯН ВАНУХИ БЕДРОС АРАКЕЛЯН Съпруг на Ванухи Бедрос Аракелян - 2010 - Съдия, АпС - ГР. ВАРНА 11 210,01 EUR 21 904,36 0,00 EUR 0,00
220ТИХОМИР АНЧЕВ АНЧЕВ ВАНЯ ПЕТРОВА АНЧЕВА Съпруг на Ваня Петрова Анчева - 2010 - съдия, ВАС 12 251,89 BGN 12 251,89 0,00 BGN 0,00
221ТИХОМИР АНЧЕВ АНЧЕВ ВАНЯ ПЕТРОВА АНЧЕВА Съпруг на Ваня Петрова Анчева - 2010 - съдия, ВАС 64 667,88 BGN 64 667,88 0,00 BGN 0,00
222ТИХОМИР АНЧЕВ АНЧЕВ ВАНЯ ПЕТРОВА АНЧЕВА Съпруг на Ваня Петрова Анчева - 2010 - съдия, ВАС 48 497,73 EUR 94 764,56 0,00 EUR 0,00
240МЕГЛЕНА ДИМИТРОВА ПИГОВА-ПЕТРОВА ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ Съпруга на Васил Цветанов Петров - 2012 - член на ВСС, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 55 125,90 BGN 55 125,90 0,00 BGN 0,00
241МЕГЛЕНА ДИМИТРОВА ПИГОВА-ПЕТРОВА ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ Съпруга на Васил Цветанов Петров - 2012 - член на ВСС, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 33 244,38 EUR 64 959,52 0,00 EUR 0,00
243МИТКО ЙОРДАНОВ ШАЛАМАНОВ ВАСИЛКА МИТКОВА ШАЛАМАНОВА Съпруг на Василка Миткова Шаламанова - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. БЛАГОЕВГРАД 13 541,75 BGN 13 541,75 0,00 BGN 0,00
244МИТКО ЙОРДАНОВ ШАЛАМАНОВ ВАСИЛКА МИТКОВА ШАЛАМАНОВА Съпруг на Василка Миткова Шаламанова - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. БЛАГОЕВГРАД 14 000,00 BGN 14 000,00 0,00 BGN 0,00
249ЗДРАВКО ИВАНОВ СТАЙКОВ Вела Грозева Стайкова Съпруг на Вела Грозева Стайкова - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 10 684,31 BGN 10 684,31 0,00 BGN 0,00
250ЗДРАВКО ИВАНОВ СТАЙКОВ Вела Грозева Стайкова Съпруг на Вела Грозева Стайкова - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 10 278,50 USD 17 802,36 0,00 USD 0,00
259КАЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА ВЕНЕЛИН БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ Съпруга на Венелин Бориславов Иванов - 2010 - Съдия, РП – ГР. СОФИЯ 12 518,83 EUR 24 461,79 0,00 EUR 0,00
276ИВАН ГЕОРГИЕВ ЕВСТАТИЕВ Весела Иванова Евстатиева Съпруг на Весела Иванова Евстатиева - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 25 008,89 BGN 25 008,89 0,00 BGN 0,00
279РАДОСТИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Съпруг на Весела Стоянова Николова - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съв 1 094,79 BGN 1 094,79 0,00 BGN 0,00
280РАДОСТИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Съпруг на Весела Стоянова Николова - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съв 6 000,00 BGN 6 000,00 0,00 BGN 0,00
281РАДОСТИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Съпруг на Весела Стоянова Николова - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съв 0,00 BGN 0,00 3 000,00 BGN 3 000,00
282РАДОСТИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Съпруг на Весела Стоянова Николова - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съв 0,00 BGN 0,00 6 000,00 BGN 6 000,00
283РАДОСТИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Съпруг на Весела Стоянова Николова - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съв 361,67 EUR 706,70 0,00 EUR 0,00
298МАГДАЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ПЕНГЕЗОВА Веселин Славов Пенгезов Съпруга на Веселин Славов Пенгезов - 2010 - Съдия, АпС - ГР. СОФИЯ 6 561,46 EUR 12 821,09 0,00 EUR 0,00
317ДИМИТЪР МИЛЕНОВ МИНЧЕВ Виолета Иванова Бояджиева-Минчева Съпруг на Виолета Иванова Бояджиева-Минчева - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 411,45 BGN 411,45 0,00 BGN 0,00
318ДИМИТЪР МИЛЕНОВ МИНЧЕВ Виолета Иванова Бояджиева-Минчева Съпруг на Виолета Иванова Бояджиева-Минчева - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 76 840,43 BGN 76 840,43 0,00 BGN 0,00
319ДИМИТЪР МИЛЕНОВ МИНЧЕВ Виолета Иванова Бояджиева-Минчева Съпруг на Виолета Иванова Бояджиева-Минчева - 2010 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 99 204,07 EUR 193 844,75 0,00 EUR 0,00
336ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА МИХОВА Владимир Руменов Руменов Съпруга на Владимир Руменов Руменов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 7,25 BGN 7,25 0,00 BGN 0,00
373НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ШОПОВА Георги Арахангелов Шопов Съпруга на Георги Арахангелов Шопов - 2010 - член на ВСС, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 16 644,83 BGN 16 644,83 0,00 BGN 0,00
374НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ШОПОВА Георги Арахангелов Шопов Съпруга на Георги Арахангелов Шопов - 2010 - член на ВСС, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Съдия, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 26 882,19 EUR 52 527,80 0,00 EUR 0,00
376ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ Съпруга на Георги Валентинов Георгиев - 2013 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 1 090,05 BGN 1 090,05 0,00 BGN 0,00
394БИЛЯНА ДИКОВА ВЕЛЕВА- ГРЪНЧАРОВА Георги Константинов Грънчаров Съпруга на Георги Константинов Грънчаров - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 3,94 BGN 3,94 0,00 BGN 0,00
425МАРИЯ СТЕФАНОВА ПЕТКАНОВА ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ Съпруга на Георги Петров Петканов - 2010 - съдия, Народно събраниe 30 597,11 EUR 59 786,75 0,00 EUR 0,00
431КЕРКА ИВАНОВА МИЛУШЕВА Георги Стоянов Милушев Съпруга на Георги Стоянов Милушев - 2010 - Съдия, ОС - ГР. КЪРДЖАЛИ 11 453,81 BGN 11 453,81 0,00 BGN 0,00
459ЛИЛИЯ МАТЕЙЧОВА ЦВЕТКОВА Даниел Иванов Цветков Съпруга на Даниел Иванов Цветков - 2010 - Съдия, РС - ГР. ВИДИН 3 000,00 EUR 5 862,00 0,00 EUR 0,00
460ЛИЛИЯ МАТЕЙЧОВА ЦВЕТКОВА Даниел Иванов Цветков Съпруга на Даниел Иванов Цветков - 2010 - Съдия, РС - ГР. ВИДИН 6 060,00 EUR 11 841,24 0,00 EUR 0,00
501КИНА ПАВЛОВА СТОЯНОВА ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ Съпруга на Денчо Здравков Стоянов - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 2 230,82 EUR 4 359,02 0,00 EUR 0,00
557КРАСИМИРА ПЕТРОВА МИРЧЕВА Димитър Василев Мирчев Съпруга на Димитър Василев Мирчев - 2012 - Съдия, ОС - ГР. ВРАЦА 19 747,84 BGN 19 747,84 0,00 BGN 0,00
558КРАСИМИРА ПЕТРОВА МИРЧЕВА Димитър Василев Мирчев Съпруга на Димитър Василев Мирчев - 2012 - Съдия, ОС - ГР. ВРАЦА 44 300,00 EUR 86 562,20 0,00 EUR 0,00
609МАРИАМ ХОВАНЕС ИВАНОВА Димитър Танев Иванов Съпруга на Димитър Танев Иванов - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 3 852,60 EUR 7 527,98 0,00 EUR 0,00
612ТАТЯНА БОРИСЛАВОВА КИРИЛОВА Димитър Христофоров Кирилов Съпруга на Димитър Христофоров Кирилов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛЕВЕН 121 853,20 BGN 121 853,20 0,00 BGN 0,00
613ТАТЯНА БОРИСЛАВОВА КИРИЛОВА Димитър Христофоров Кирилов Съпруга на Димитър Христофоров Кирилов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛЕВЕН 128 097,26 BGN 128 097,26 0,00 BGN 0,00
616ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА ДИМОВА Димо Малчев Димов Съпруга на Димо Малчев Димов - 2010 - Съдия, ОС - ГР. ВАРНА 3,93 BGN 3,93 0,00 BGN 0,00
641Веселина Господинова Драганова Драгомир Богомилов Драганов Съпруга на Драгомир Богомилов Драганов - 2010 - Районен прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2011 - Съдия, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2013 - Прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 781,65 BGN 781,65 0,00 BGN 0,00
642Веселина Господинова Драганова Драгомир Богомилов Драганов Съпруга на Драгомир Богомилов Драганов - 2010 - Районен прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2011 - Съдия, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2013 - Прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2 400,00 BGN 2 400,00 0,00 BGN 0,00
643Веселина Господинова Драганова Драгомир Богомилов Драганов Съпруга на Драгомир Богомилов Драганов - 2010 - Районен прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2011 - Съдия, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2013 - Прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2 785,76 BGN 2 785,76 0,00 BGN 0,00
644Веселина Господинова Драганова Драгомир Богомилов Драганов Съпруга на Драгомир Богомилов Драганов - 2010 - Районен прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2011 - Съдия, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2013 - Прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 3 000,00 BGN 3 000,00 0,00 BGN 0,00
645Веселина Господинова Драганова Драгомир Богомилов Драганов Съпруга на Драгомир Богомилов Драганов - 2010 - Районен прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2011 - Съдия, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2013 - Прокурор, РП – ГР. НОВА ЗАГОРА 2 011,95 USD 3 484,70 0,00 USD 0,00
661ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 5 158,81 BGN 5 158,81 0,00 BGN 0,00
662ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 5 609,15 BGN 5 609,15 0,00 BGN 0,00
663ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 6 127,61 BGN 6 127,61 0,00 BGN 0,00
664ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 6 649,94 BGN 6 649,94 0,00 BGN 0,00
665ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 7 477,34 BGN 7 477,34 0,00 BGN 0,00
666ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 8 001,59 BGN 8 001,59 0,00 BGN 0,00
667ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 8 136,18 BGN 8 136,18 0,00 BGN 0,00
668ИЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Евдокия Атанасова Найденова Съпруг на Евдокия Атанасова Найденова - 2010 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 2012 - Съдия, ОС – ГР. ПЛЕВЕН 1 530,61 EUR 2 990,81 0,00 EUR 0,00
942ЕЛЗА ВЕНЕЛИНОВА ВОДЕНИЧАРОВА Йордан Илиев Воденичаров Съпруга на Йордан Илиев Воденичаров - 2010 - Съдия, РС - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 12 000,00 BGN 12 000,00 0,00 BGN 0,00
950ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА Йордан Константинов Константинов Съпруга на Йордан Константинов Константинов - 2010 - съдия, ВАС 31 795,79 BGN 31 795,79 0,00 BGN 0,00
951ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА Йордан Константинов Константинов Съпруга на Йордан Константинов Константинов - 2010 - съдия, ВАС 33 452,10 BGN 33 452,10 0,00 BGN 0,00
952ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА Йордан Константинов Константинов Съпруга на Йордан Константинов Константинов - 2010 - съдия, ВАС 72 903,16 BGN 72 903,16 0,00 BGN 0,00
980ДАЯНА КАЛИНОВА ЦВЕТАНОВА Калоян Христов Топалов Съпруга на Калоян Христов Топалов - 2010 - Съдия, РС – ГР. СОФИЯ 8 799,14 BGN 8 799,14 0,00 BGN 0,00
1003ИВА ТОДОРОВА НИКОЛОВА КИРИЛ ЗАХАРИЕВ НИКОЛОВ Съпруга на Кирил Захариев Николов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 91 009,17 BGN 91 009,17 0,00 BGN 0,00
1072ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА Къню Тодоров Жеков Съпруга на Къню Тодоров Жеков - 2010 - Съдия, ОС – ГР. СЛИВЕН 4 885,45 EUR 9 546,17 0,00 EUR 0,00
1113ЖИВКА АНАТОЛИЕВА ГЕОРГИЕВА ЛЮБОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ Съпруга на Любомир Иванов Георгиев - 2010 - Следовател, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 201 11 511,82 BGN 11 511,82 0,00 BGN 0,00
1189ИВАНКА ДАШКОВА БОБАТИНОВА МАРИО ХРИСТОВ БОБАТИНОВ Съпруга на Марио Христов Бобатинов - 2010 - съдия, ВКС 2012 - съдия, ВКС 637,09 BGN 637,09 0,00 BGN 0,00
1224МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ДАНЧЕВА Мартин Данчев Данчев Съпруга на Мартин Данчев Данчев - 2010 - Съдия, ОС – ГР. СЛИВЕН 15 000,00 BGN 15 000,00 0,00 BGN 0,00
1351ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА-НЕЙКОВА Нейко Георгиев Нейков Съпруга на Нейко Георгиев Нейков - 2010 - Съдия, РС - ГР. КАЗАНЛЪК 1 000,00 BGN 1 000,00 0,00 BGN 0,00
1466ЛЮБА НАЙДЕНОВА ХАНДЖИЕВА Павел Александров Ханджиев Съпруга на Павел Александров Ханджиев - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 2 000,00 USD 3 464,00 0,00 USD 0,00
1467ЛЮБА НАЙДЕНОВА ХАНДЖИЕВА Павел Александров Ханджиев Съпруга на Павел Александров Ханджиев - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 17 600,00 USD 30 483,20 0,00 USD 0,00
1476СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА ГЕРОВА ПАНТАЛЕЙ ГЕРАСИМОВ ГЕРОВ Съпруга на Пантелей Герасимов Геров - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. ГАБРОВО 510,94 BGN 510,94 0,00 BGN 0,00
1477СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА ГЕРОВА ПАНТАЛЕЙ ГЕРАСИМОВ ГЕРОВ Съпруга на Пантелей Герасимов Геров - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. ГАБРОВО 57 347,20 EUR 112 056,43 0,00 EUR 0,00
1546ЙОНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ Съпруга на Пламен Стоянов Георгиев - 2010 - Съдия, РС – ГР. ХАСКОВО 316,44 BGN 316,44 0,00 BGN 0,00
1547СИЙКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА Пламен Стоянов Найденов Съпруга на Пламен Стоянов Найденов - 2010 - Съдия, РС - ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 9 930,00 EUR 19 403,22 0,00 EUR 0,00
1727НАДЯ ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА Светослав Неделчев Тодоров Съпруга на Светослав Неделчев Тодоров - 2014 - Съдия, РС - ГР. ВАРНА 349,29 BGN 349,29 0,00 BGN 0,00
1728НАДЯ ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА Светослав Неделчев Тодоров Съпруга на Светослав Неделчев Тодоров - 2014 - Съдия, РС - ГР. ВАРНА 5 365,24 BGN 5 365,24 0,00 BGN 0,00
1729НАДЯ ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА Светослав Неделчев Тодоров Съпруга на Светослав Неделчев Тодоров - 2014 - Съдия, РС - ГР. ВАРНА 7 282,54 BGN 7 282,54 0,00 BGN 0,00
1773СНЕЖАНА ДИМИТРОВА БАКАЛОВА СЛАВ ИВАНОВ БАКАЛОВ Съпруга на Слав Иванов Бакалов - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. СЛИВЕН 11 466,72 BGN 11 466,72 0,00 BGN 0,00
1803ДИЯНА ЖИВКОВА КОЛЕВА СТЕФАНСКА СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТЕФАНСКИ Съпруга на Станислав Иванов Стефански - 2010 - Съдия, ОС - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 114 154,14 BGN 114 154,14 0,00 BGN 0,00
1975ДЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ДИМОВА Чавдар Димитров Димитров Съпруга на Чавдар Димитров Димитров - 2010 - Съдия, РС - ГР. БУРГАС 120 000,00 BGN 120 000,00 0,00 BGN 0,00
1976ПЪРВОЛЕТА ГОСПОДИНОВА ПОПОВА Чавдар Иванов Попов Съпруга на Чавдар Иванов Попов - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛЕВЕН 140 000,00 BGN 140 000,00 0,00 BGN 0,00
1991ЛЕНА ПРОЙКОВА БАХЧЕВАНОВА ЯНИ ГЕОРГИЕВ БАХЧЕВАНОВ Съпруга на Яни Георгиев Бахчеванов - 2010 - Съдия, АпС - ГР. БУРГАС 4 576,47 BGN 4 576,47 0,00 BGN 0,00
1992ЛЕНА ПРОЙКОВА БАХЧЕВАНОВА ЯНИ ГЕОРГИЕВ БАХЧЕВАНОВ Съпруга на Яни Георгиев Бахчеванов - 2010 - Съдия, АпС - ГР. БУРГАС 2 135,98 EUR 4 173,70 0,00 EUR 0,00

Общо депозити в лв.: 16 120 988,81 BGN (след конверсия на валутите в лв. по курса за 10.02.2015)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ":

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: