Кредити и депозити в КТБ
Данни от Фонда за гарантиране на влоговетеНачало Помощ

Търсенето за министерство намери 211 резултата

IDИмеРоднина наПозицияДепозитДепозит лв.КредитКредит лв.
72СТОЯН МИЛАНОВ ПАУНОВ АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА Съпруг на Анелия Димитрова Клисарова - 2013 - министър, Министерство на образованието и науката 2 943,12 BGN 2 943,12 0,00 BGN 0,00
73АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА СТОЯН МИЛАНОВ ПАУНОВ ЛВДД - 2013 - министър, Министерство на образованието и науката 61 838,90 BGN 61 838,90 0,00 BGN 0,00
102АНЮ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство отбраната 2013 - министър, Министерство отбраната 41 935,56 BGN 41 935,56 0,00 BGN 0,00
136БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 15 073,12 BGN 15 073,12 0,00 BGN 0,00
137БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 622,70 USD 1 078,52 0,00 USD 0,00
138ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ Съпруга на Божидар Михайлов Нанев - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 35 829,41 BGN 35 829,41 0,00 BGN 0,00
139ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ Съпруга на Божидар Михайлов Нанев - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 19 636,35 EUR 38 369,43 0,00 EUR 0,00
173ЮЛИАНА ТОДОРОВА ПАВЛОВА-ПОРЯЗОВА Валентин Делчев Порязов Съпруга на Валентин Делчев Порязов - 2013 - извънреден и пълномощен посланик, Министерство външните работи 45,95 BGN 45,95 0,00 BGN 0,00
247ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на културата 2013 - народен представител, Министерство на културата 661 122,53 BGN 661 122,53 0,00 BGN 0,00
248ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на културата 2013 - народен представител, Министерство на културата 950 000,00 EUR 1 856 300,00 0,00 EUR 0,00
285ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ ЛВДД - 2010 - Член на политическа партия, Министерство отбраната 1 450,00 EUR 2 833,30 0,00 EUR 0,00
286ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ ЛВДД - 2010 - Член на политическа партия, Министерство отбраната 0,00 EUR 0,00 20 000,00 EUR 39 080,00
457ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ ЛВДД - 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на образованието и науката 61 613,26 BGN 61 613,26 0,00 BGN 0,00
458ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ ЛВДД - 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на образованието и науката 52 982,46 EUR 103 527,73 0,00 EUR 0,00
490ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 174,33 BGN 174,33 0,00 BGN 0,00
491ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 19 914,34 BGN 19 914,34 0,00 BGN 0,00
492ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 97,04 EUR 189,62 0,00 EUR 0,00
493ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 254,30 EUR 496,90 0,00 EUR 0,00
494ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 0,00 EUR 0,00 25 000,00 EUR 48 850,00
495ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 313,85 USD 543,59 0,00 USD 0,00
496ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 0,00 USD 0,00 25 000,00 USD 43 300,00
499ДЕНИЦА ВЪЛЕВА ВЪЛКОВА-ПЕТКОВА ЛВДД - 2010 - Съдия, Министерство на правосъдието 2011 - заместник-министър, Министерство на правосъдието 2013 - Съдия, Министерство на правосъдието 55 192,07 BGN 55 192,07 0,00 BGN 0,00
507ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ЛВДД - 2010 - заместник-министър, Министерство на здравеопазването 20 000,00 EUR 39 080,00 0,00 EUR 0,00
531Диана Петрова Ковачева ЛВДД - 2011 - министър, Министерство на правосъдието 2013 - министър, Министерство на правосъдието 4,17 BGN 4,17 0,00 BGN 0,00
559ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 363 850,00 BGN 363 850,00 0,00 BGN 0,00
560ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 612 206,44 EUR 1 196 251,38 0,00 EUR 0,00
561ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 1 475 385,50 EUR 2 882 903,27 0,00 EUR 0,00
562ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 1 787 092,53 EUR 3 491 978,80 0,00 EUR 0,00
563ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 1 500,00 USD 2 598,00 0,00 USD 0,00
564СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ Съпруга на Димитър Велиславов Чохаджиев - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 220 777,05 EUR 431 398,36 0,00 EUR 0,00
654АНАСТАСИЯ БЛАГОВЕСТОВА ГРЕБЕНАРОВА-ЖЕЛЕВА Евгений Желев Желев Съпруга на Евгений Желев Желев - 2010 - народен представител, Министерство на здравеопазването 2013 - народен представител, Министерство на здравеопазването 134 089,75 BGN 134 089,75 0,00 BGN 0,00
687СТЕФАН ИВАНОВ ТОШКОВ ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА Съпруг на Емел Етем Тошкова - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на извънредните ситуации 20 912,51 EUR 40 863,04 0,00 EUR 0,00
688ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА СТЕФАН ИВАНОВ ТОШКОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на извънредните ситуации 226,99 EUR 443,54 0,00 EUR 0,00
689ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА СТЕФАН ИВАНОВ ТОШКОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на извънредните ситуации 0,00 EUR 0,00 20 000,00 EUR 39 080,00
690ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА СТЕФАН ИВАНОВ ТОШКОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на извънредните ситуации 575,00 USD 995,90 0,00 USD 0,00
691ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА СТЕФАН ИВАНОВ ТОШКОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на извънредните ситуации 0,00 USD 0,00 5 000,00 USD 8 660,00
785ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 2 839,17 BGN 2 839,17 0,00 BGN 0,00
786ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 5 105,13 BGN 5 105,13 0,00 BGN 0,00
787ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 13 393,07 BGN 13 393,07 0,00 BGN 0,00
788ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 16 343,76 BGN 16 343,76 0,00 BGN 0,00
789ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 0,00 BGN 0,00 5 000,00 BGN 5 000,00
790ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 0,00 BGN 0,00 65 000,00 BGN 65 000,00
791ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 0,00 BGN 0,00 24 000,00 BGN 24 000,00
792ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 25 180,39 BGN 25 180,39 0,00 BGN 0,00
821ИВАН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство външните работи 2013 - постоянен представител, Министерство външните работи 52 951,67 BGN 52 951,67 0,00 BGN 0,00
822ИВАН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство външните работи 2013 - постоянен представител, Министерство външните работи 1 533,19 EUR 2 995,85 0,00 EUR 0,00
825ДИАНА ВАСИЛЕВА ПЛОСКОВА Иван Василев Иванов Съпруга на Иван Василев Иванов - 2013 - заместник-министър, Министерство отбраната 4,09 BGN 4,09 0,00 BGN 0,00
838АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ТРУФЕШЕВА ДАНОВА Иван Евгени Данов Съпруга на Иван Евгени Данов - 2013 - министър, Министерство на инвестиционното проектиране 132,75 BGN 132,75 0,00 BGN 0,00
892ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ ЛВДД - 2010 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2 867,40 BGN 2 867,40 0,00 BGN 0,00
945ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на младежта и спорта 176 000,00 BGN 176 000,00 0,00 BGN 0,00
946ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на младежта и спорта 1 209 999,73 BGN 1 209 999,73 0,00 BGN 0,00
947ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на младежта и спорта 1 246 307,19 BGN 1 246 307,19 0,00 BGN 0,00
948ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на младежта и спорта 99 980,00 EUR 195 360,92 0,00 EUR 0,00
949ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на младежта и спорта 462 024,14 USD 800 225,81 0,00 USD 0,00
1013КИРЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ ЛВДД - 2013 - народен представител, Министерство на образованието и науката 103 891,57 BGN 103 891,57 0,00 BGN 0,00
1056КРАСИН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 21 059,56 USD 36 475,16 0,00 USD 0,00
1126ЛЮБОМИР ПАНАЙОТОВ ГАЙДОВ ЛВДД - 2010 - Съдия, Министерство на здравеопазването 16 925,02 BGN 16 925,02 0,00 BGN 0,00
1127ЛЮБОМИР ПАНАЙОТОВ ГАЙДОВ ЛВДД - 2010 - Съдия, Министерство на здравеопазването 49 803,57 EUR 97 316,18 0,00 EUR 0,00
1128ЛЮБОМИР ПАНАЙОТОВ ГАЙДОВ ЛВДД - 2010 - Съдия, Министерство на здравеопазването 37 394,19 USD 64 766,74 0,00 USD 0,00
1154Йордан Николов Попов Маргарита Стефанова Попова Съпруг на Маргарита Стефанова Попова - 2010 - министър, Министерство на правосъдието 2011 - вицепрезидент, Министерство на правосъдието 16 770,88 BGN 16 770,88 0,00 BGN 0,00
1157МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА ЛВДД - 2013 - министър, Министерство на младежта и спорта 1 708,86 BGN 1 708,86 0,00 BGN 0,00
1179МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ ЛВДД - 2010 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 42 000,00 EUR 82 068,00 0,00 EUR 0,00
1264ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ Милена Цветанова Дамянова Съпруг на Милена Цветанова Дамянова - 2010 - заместник-министър, Министерство на образованието и науката 2013 - народен представител, Министерство на образованието и науката 5 115,00 BGN 5 115,00 0,00 BGN 0,00
1346НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство отбраната 2013 - заместник-министър, Министерство отбраната 62 501,32 EUR 122 127,58 0,00 EUR 0,00
1584РАИФ ШАБАН МУСТАФА ЛВДД - 2011 - Председател на ОбС, Министерство на вътрешните работи 30 345,99 BGN 30 345,99 0,00 BGN 0,00
1677РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА КРАСИМИР АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство външните работи 65 910,62 EUR 128 789,35 0,00 EUR 0,00
1678РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА КРАСИМИР АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство външните работи 82 941,67 EUR 162 068,02 0,00 EUR 0,00
1679КРАСИМИР АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА Съпруг на Румяна Русева Желева - 2010 - министър, Министерство външните работи 96 516,87 BGN 96 516,87 0,00 BGN 0,00
1680КРАСИМИР АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА Съпруг на Румяна Русева Желева - 2010 - министър, Министерство външните работи 60 000,00 EUR 117 240,00 0,00 EUR 0,00
1681КРАСИМИР АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА Съпруг на Румяна Русева Желева - 2010 - министър, Министерство външните работи 83 054,17 EUR 162 287,85 0,00 EUR 0,00
1895ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 14 735,52 USD 25 521,92 0,00 USD 0,00
2292Трайчо Димитров Трайков ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАНМАКС Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2382Трайчо Димитров Трайков ЕНЕМОНА - АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2399Трайчо Димитров Трайков ЕНЕМОНА - АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2416Трайчо Димитров Трайков ЕНЕМОНА - АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2433Трайчо Димитров Трайков ЕНЕМОНА - АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2531Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2540Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2549Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2558Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2567Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2576Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2585Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2591Михаил Ненов Николовски МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Ненов Николовски - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Ръководителите на задграничните представителства на Р.България Ценни книги, поименни акции на Румен Андонов Порожанов - ЛВДД - 2011 - началник кабинет - МФ, Политически кабинет 2012 - изп. директор, Политически кабинет 2013 - Член на НС, Политически кабинет Ценни книги, поименни акции на Станислав Христов Данчев - ЛВДД - 2013 - директор на дирекция, Национална агенция за приходи Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 0,00 0,00 0,00 0,00
2648Трайчо Димитров Трайков ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2660Трайчо Димитров Трайков ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2752Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2770Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2788Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2806Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2824Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2842Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2860Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2878Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2896Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2914Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2947Трайчо Димитров Трайков ХИМИМПОРТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2957Людмила Руменова Шотарова ХИМИМПОРТ АД Ценни книги, поименни акции на Людмила Руменова Шотарова - Съпруга на Красимир Бисеров Шотаров - 2011 - зам.директор /ПБС/ на ОД на МВР, Служби към Министерството на вътреш Ценни книги, поименни акции на Мадлена Цветанова Бояджиева-Ничева - ЛВДД - 2011 - Председател на ОбС, Област - Ловеч Ценни книги, поименни акции на Методи Георгиев Методиев - Съпруг на Радостина Стаматова Методиева - 2010 - Съдия, РС - ГР. ВАРНА Ценни книги, поименни акции на Михаил Райков Миков - ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на вътрешните работи Ценни книги, поименни акции на Недялко Живков Славов - ЛВДД - 2010 - зам. обл. управител, Област - Смолян 2011 - народен представител, Област - Смолян Ценни книги, поименни акции на Николай Григоров Зисов - Съпруг на Десислава Николаева Зисова - 2010 - Съдия, РС – ГР. СОФИЯ Ценни книги, поименни акции на Радосвета Ангелова Коева - Съпруга на Красимир Динков Коев - 2010 - изп. директор, ИА по лозята и виното Ценни книги, поименни акции на Румен Андонов Порожанов - ЛВДД - 2011 - началник кабинет - МФ, Политически кабинет 2012 - изп. директор, Политически кабинет 2013 - Член на НС, По Ценни книги, поименни акции на Свилен Богданов Габровски - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "Лидер" 2012 - член на ръководен орган на политическа п Ценни книги, поименни акции на Смилен Кирилов Цинцарски - Съпруг на Вера Тодорова Митева-Цинцарска - 2013 - директор, Държавна агенция "Национална сигурност" - ТДНС Ценни книги, поименни акции на Станислав Христов Данчев - ЛВДД - 2013 - директор на дирекция, Национална агенция за приходи Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и енерг Ценни книги, поименни акции на Христин Пенев Петков - ЛВДД - 2010 - изп. директор, ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" 2013 - изп. директор, ИА "Електронн 0,00 0,00 0,00 0,00
2976Трайчо Димитров Трайков ХИМИМПОРТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2985Трайчо Димитров Трайков ХИМКО АД-В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00

Общо депозити в лв.: 17 763 443,21 BGN (след конверсия на валутите в лв. по курса за 10.02.2015)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ":

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: