Кредити и депозити в КТБ
Данни от Фонда за гарантиране на влоговетеНачало Помощ

Търсенето за министерство намери 211 резултата

IDИмеРоднина наПозицияДепозитДепозит лв.КредитКредит лв.
72СТОЯН МИЛАНОВ ПАУНОВ АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА Съпруг на Анелия Димитрова Клисарова - 2013 - министър, Министерство на образованието и науката 2 943,12 BGN 2 943,12 0,00 BGN 0,00
73АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА СТОЯН МИЛАНОВ ПАУНОВ ЛВДД - 2013 - министър, Министерство на образованието и науката 61 838,90 BGN 61 838,90 0,00 BGN 0,00
102АНЮ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство отбраната 2013 - министър, Министерство отбраната 41 935,56 BGN 41 935,56 0,00 BGN 0,00
136БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 15 073,12 BGN 15 073,12 0,00 BGN 0,00
137БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 622,70 USD 1 078,52 0,00 USD 0,00
138ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ Съпруга на Божидар Михайлов Нанев - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 35 829,41 BGN 35 829,41 0,00 BGN 0,00
139ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ Съпруга на Божидар Михайлов Нанев - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 19 636,35 EUR 38 369,43 0,00 EUR 0,00
173ЮЛИАНА ТОДОРОВА ПАВЛОВА-ПОРЯЗОВА Валентин Делчев Порязов Съпруга на Валентин Делчев Порязов - 2013 - извънреден и пълномощен посланик, Министерство външните работи 45,95 BGN 45,95 0,00 BGN 0,00
247ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на културата 2013 - народен представител, Министерство на културата 661 122,53 BGN 661 122,53 0,00 BGN 0,00
248ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на културата 2013 - народен представител, Министерство на културата 950 000,00 EUR 1 856 300,00 0,00 EUR 0,00
285ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ ЛВДД - 2010 - Член на политическа партия, Министерство отбраната 1 450,00 EUR 2 833,30 0,00 EUR 0,00
286ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ ЛВДД - 2010 - Член на политическа партия, Министерство отбраната 0,00 EUR 0,00 20 000,00 EUR 39 080,00
457ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ ЛВДД - 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на образованието и науката 61 613,26 BGN 61 613,26 0,00 BGN 0,00
458ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ ЛВДД - 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на образованието и науката 52 982,46 EUR 103 527,73 0,00 EUR 0,00
490ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 174,33 BGN 174,33 0,00 BGN 0,00
491ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 19 914,34 BGN 19 914,34 0,00 BGN 0,00
492ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 97,04 EUR 189,62 0,00 EUR 0,00
493ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 254,30 EUR 496,90 0,00 EUR 0,00
494ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 0,00 EUR 0,00 25 000,00 EUR 48 850,00
495ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 313,85 USD 543,59 0,00 USD 0,00
496ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 0,00 USD 0,00 25 000,00 USD 43 300,00
499ДЕНИЦА ВЪЛЕВА ВЪЛКОВА-ПЕТКОВА ЛВДД - 2010 - Съдия, Министерство на правосъдието 2011 - заместник-министър, Министерство на правосъдието 2013 - Съдия, Министерство на правосъдието 55 192,07 BGN 55 192,07 0,00 BGN 0,00
507ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ЛВДД - 2010 - заместник-министър, Министерство на здравеопазването 20 000,00 EUR 39 080,00 0,00 EUR 0,00
531Диана Петрова Ковачева ЛВДД - 2011 - министър, Министерство на правосъдието 2013 - министър, Министерство на правосъдието 4,17 BGN 4,17 0,00 BGN 0,00
559ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 363 850,00 BGN 363 850,00 0,00 BGN 0,00
560ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 612 206,44 EUR 1 196 251,38 0,00 EUR 0,00
561ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 1 475 385,50 EUR 2 882 903,27 0,00 EUR 0,00
562ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 1 787 092,53 EUR 3 491 978,80 0,00 EUR 0,00
563ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 1 500,00 USD 2 598,00 0,00 USD 0,00
564СНЕЖАНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА ДИМИТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЧОХАДЖИЕВ Съпруга на Димитър Велиславов Чохаджиев - 2012 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 220 777,05 EUR 431 398,36 0,00 EUR 0,00
654АНАСТАСИЯ БЛАГОВЕСТОВА ГРЕБЕНАРОВА-ЖЕЛЕВА Евгений Желев Желев Съпруга на Евгений Желев Желев - 2010 - народен представител, Министерство на здравеопазването 2013 - народен представител, Министерство на здравеопазването 134 089,75 BGN 134 089,75 0,00 BGN 0,00
687СТЕФАН ИВАНОВ ТОШКОВ ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА Съпруг на Емел Етем Тошкова - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на извънредните ситуации 20 912,51 EUR 40 863,04 0,00 EUR 0,00
688ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА СТЕФАН ИВАНОВ ТОШКОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на извънредните ситуации 226,99 EUR 443,54 0,00 EUR 0,00
689ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА СТЕФАН ИВАНОВ ТОШКОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на извънредните ситуации 0,00 EUR 0,00 20 000,00 EUR 39 080,00
690ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА СТЕФАН ИВАНОВ ТОШКОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на извънредните ситуации 575,00 USD 995,90 0,00 USD 0,00
691ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА СТЕФАН ИВАНОВ ТОШКОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на извънредните ситуации 2013 - член на ръководен орган на политическа партия, Министерство на извънредните ситуации 0,00 USD 0,00 5 000,00 USD 8 660,00
785ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 2 839,17 BGN 2 839,17 0,00 BGN 0,00
786ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 5 105,13 BGN 5 105,13 0,00 BGN 0,00
787ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 13 393,07 BGN 13 393,07 0,00 BGN 0,00
788ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 16 343,76 BGN 16 343,76 0,00 BGN 0,00
789ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 0,00 BGN 0,00 5 000,00 BGN 5 000,00
790ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 0,00 BGN 0,00 65 000,00 BGN 65 000,00
791ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА Съпруг на Зорница Димитрова Русинова - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 0,00 BGN 0,00 24 000,00 BGN 24 000,00
792ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА ХРИСТО ПЪРВАНОВ РУСИНОВ ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика 25 180,39 BGN 25 180,39 0,00 BGN 0,00
821ИВАН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство външните работи 2013 - постоянен представител, Министерство външните работи 52 951,67 BGN 52 951,67 0,00 BGN 0,00
822ИВАН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ ЛВДД - 2012 - заместник-министър, Министерство външните работи 2013 - постоянен представител, Министерство външните работи 1 533,19 EUR 2 995,85 0,00 EUR 0,00
825ДИАНА ВАСИЛЕВА ПЛОСКОВА Иван Василев Иванов Съпруга на Иван Василев Иванов - 2013 - заместник-министър, Министерство отбраната 4,09 BGN 4,09 0,00 BGN 0,00
838АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ТРУФЕШЕВА ДАНОВА Иван Евгени Данов Съпруга на Иван Евгени Данов - 2013 - министър, Министерство на инвестиционното проектиране 132,75 BGN 132,75 0,00 BGN 0,00
892ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ ЛВДД - 2010 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2 867,40 BGN 2 867,40 0,00 BGN 0,00
945ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на младежта и спорта 176 000,00 BGN 176 000,00 0,00 BGN 0,00
946ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на младежта и спорта 1 209 999,73 BGN 1 209 999,73 0,00 BGN 0,00
947ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на младежта и спорта 1 246 307,19 BGN 1 246 307,19 0,00 BGN 0,00
948ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на младежта и спорта 99 980,00 EUR 195 360,92 0,00 EUR 0,00
949ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на младежта и спорта 462 024,14 USD 800 225,81 0,00 USD 0,00
1013КИРЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ ЛВДД - 2013 - народен представител, Министерство на образованието и науката 103 891,57 BGN 103 891,57 0,00 BGN 0,00
1056КРАСИН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ ЛВДД - 2013 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 21 059,56 USD 36 475,16 0,00 USD 0,00
1126ЛЮБОМИР ПАНАЙОТОВ ГАЙДОВ ЛВДД - 2010 - Съдия, Министерство на здравеопазването 16 925,02 BGN 16 925,02 0,00 BGN 0,00
1127ЛЮБОМИР ПАНАЙОТОВ ГАЙДОВ ЛВДД - 2010 - Съдия, Министерство на здравеопазването 49 803,57 EUR 97 316,18 0,00 EUR 0,00
1128ЛЮБОМИР ПАНАЙОТОВ ГАЙДОВ ЛВДД - 2010 - Съдия, Министерство на здравеопазването 37 394,19 USD 64 766,74 0,00 USD 0,00
1154Йордан Николов Попов Маргарита Стефанова Попова Съпруг на Маргарита Стефанова Попова - 2010 - министър, Министерство на правосъдието 2011 - вицепрезидент, Министерство на правосъдието 16 770,88 BGN 16 770,88 0,00 BGN 0,00
1157МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА ЛВДД - 2013 - министър, Министерство на младежта и спорта 1 708,86 BGN 1 708,86 0,00 BGN 0,00
1179МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ ЛВДД - 2010 - заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката 42 000,00 EUR 82 068,00 0,00 EUR 0,00
1264ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ Милена Цветанова Дамянова Съпруг на Милена Цветанова Дамянова - 2010 - заместник-министър, Министерство на образованието и науката 2013 - народен представител, Министерство на образованието и науката 5 115,00 BGN 5 115,00 0,00 BGN 0,00
1346НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство отбраната 2013 - заместник-министър, Министерство отбраната 62 501,32 EUR 122 127,58 0,00 EUR 0,00
1584РАИФ ШАБАН МУСТАФА ЛВДД - 2011 - Председател на ОбС, Министерство на вътрешните работи 30 345,99 BGN 30 345,99 0,00 BGN 0,00
1677РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА КРАСИМИР АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство външните работи 65 910,62 EUR 128 789,35 0,00 EUR 0,00
1678РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА КРАСИМИР АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство външните работи 82 941,67 EUR 162 068,02 0,00 EUR 0,00
1679КРАСИМИР АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА Съпруг на Румяна Русева Желева - 2010 - министър, Министерство външните работи 96 516,87 BGN 96 516,87 0,00 BGN 0,00
1680КРАСИМИР АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА Съпруг на Румяна Русева Желева - 2010 - министър, Министерство външните работи 60 000,00 EUR 117 240,00 0,00 EUR 0,00
1681КРАСИМИР АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА Съпруг на Румяна Русева Желева - 2010 - министър, Министерство външните работи 83 054,17 EUR 162 287,85 0,00 EUR 0,00
1895ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 14 735,52 USD 25 521,92 0,00 USD 0,00
2292Трайчо Димитров Трайков ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАНМАКС Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2382Трайчо Димитров Трайков ЕНЕМОНА - АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2399Трайчо Димитров Трайков ЕНЕМОНА - АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2416Трайчо Димитров Трайков ЕНЕМОНА - АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2433Трайчо Димитров Трайков ЕНЕМОНА - АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2531Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2540Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2549Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2558Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2567Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2576Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2585Трайчо Димитров Трайков МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2591Михаил Ненов Николовски МОНБАТ АД Ценни книги, поименни акции на Михаил Ненов Николовски - ЛВДД - 2010 - извънреден и пълномощен посланик, Ръководителите на задграничните представителства на Р.България Ценни книги, поименни акции на Румен Андонов Порожанов - ЛВДД - 2011 - началник кабинет - МФ, Политически кабинет 2012 - изп. директор, Политически кабинет 2013 - Член на НС, Политически кабинет Ценни книги, поименни акции на Станислав Христов Данчев - ЛВДД - 2013 - директор на дирекция, Национална агенция за приходи Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 0,00 0,00 0,00 0,00
2648Трайчо Димитров Трайков ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2660Трайчо Димитров Трайков ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2752Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2770Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2788Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2806Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2824Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2842Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2860Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2878Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2896Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2914Трайчо Димитров Трайков ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2947Трайчо Димитров Трайков ХИМИМПОРТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2957Людмила Руменова Шотарова ХИМИМПОРТ АД Ценни книги, поименни акции на Людмила Руменова Шотарова - Съпруга на Красимир Бисеров Шотаров - 2011 - зам.директор /ПБС/ на ОД на МВР, Служби към Министерството на вътреш Ценни книги, поименни акции на Мадлена Цветанова Бояджиева-Ничева - ЛВДД - 2011 - Председател на ОбС, Област - Ловеч Ценни книги, поименни акции на Методи Георгиев Методиев - Съпруг на Радостина Стаматова Методиева - 2010 - Съдия, РС - ГР. ВАРНА Ценни книги, поименни акции на Михаил Райков Миков - ЛВДД - 2010 - народен представител, Министерство на вътрешните работи Ценни книги, поименни акции на Недялко Живков Славов - ЛВДД - 2010 - зам. обл. управител, Област - Смолян 2011 - народен представител, Област - Смолян Ценни книги, поименни акции на Николай Григоров Зисов - Съпруг на Десислава Николаева Зисова - 2010 - Съдия, РС – ГР. СОФИЯ Ценни книги, поименни акции на Радосвета Ангелова Коева - Съпруга на Красимир Динков Коев - 2010 - изп. директор, ИА по лозята и виното Ценни книги, поименни акции на Румен Андонов Порожанов - ЛВДД - 2011 - началник кабинет - МФ, Политически кабинет 2012 - изп. директор, Политически кабинет 2013 - Член на НС, По Ценни книги, поименни акции на Свилен Богданов Габровски - ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "Лидер" 2012 - член на ръководен орган на политическа п Ценни книги, поименни акции на Смилен Кирилов Цинцарски - Съпруг на Вера Тодорова Митева-Цинцарска - 2013 - директор, Държавна агенция "Национална сигурност" - ТДНС Ценни книги, поименни акции на Станислав Христов Данчев - ЛВДД - 2013 - директор на дирекция, Национална агенция за приходи Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и енерг Ценни книги, поименни акции на Христин Пенев Петков - ЛВДД - 2010 - изп. директор, ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" 2013 - изп. директор, ИА "Електронн 0,00 0,00 0,00 0,00
2976Трайчо Димитров Трайков ХИМИМПОРТ АД Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00
2985Трайчо Димитров Трайков ХИМКО АД-В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Ценни книги, поименни акции на Трайчо Димитров Трайков - ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на икономиката и енергетиката 2012 - министър, Министерство на икономиката и 0,00 0,00 0,00 0,00

Общо депозити в лв.: 17 763 443,21 BGN (след конверсия на валутите в лв. по курса за 10.02.2015)