Кредити и депозити в КТБ
Данни от Фонда за гарантиране на влоговетеНачало Помощ

Търсенето за лвдд намери 1876 резултата

IDИмеРоднина наПозицияДепозитДепозит лв.КредитКредит лв.
10АДЕЛИНА ВЪТКОВА КОВАЧЕВА ВАСИЛ СТОЙНЕВ КОВАЧЕВ ЛВДД - 2010 - съдия, ВАС 4 363,54 EUR 8 526,36 0,00 EUR 0,00
11АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БАЛКАНДЖИЙСКА ЛВДД - 2010 - главен секретар - ДА за закрила на детето, Администрацията на изпълнителната власт 12 773,28 BGN 12 773,28 0,00 BGN 0,00
12АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БАЛКАНДЖИЙСКА ЛВДД - 2010 - главен секретар - ДА за закрила на детето, Администрацията на изпълнителната власт 5 822,58 EUR 11 377,32 0,00 EUR 0,00
13АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БАЛКАНДЖИЙСКА ЛВДД - 2010 - главен секретар - ДА за закрила на детето, Администрацията на изпълнителната власт 2 605,52 USD 4 512,76 0,00 USD 0,00
14АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БАЛКАНДЖИЙСКА ЛВДД - 2010 - главен секретар - ДА за закрила на детето, Администрацията на изпълнителната власт 5 572,43 USD 9 651,45 0,00 USD 0,00
16АЛБЕНА ЙОРДАНОВА КУЗМАНОВА ЛВДД - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и 13 993,64 BGN 13 993,64 0,00 BGN 0,00
17АЛБЕНА ЙОРДАНОВА КУЗМАНОВА ЛВДД - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и 31 967,44 BGN 31 967,44 0,00 BGN 0,00
24АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 92 459,04 EUR 180 664,96 0,00 EUR 0,00
25АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 107 303,12 EUR 209 670,30 0,00 EUR 0,00
29АЛБЕНА ЯНЧЕВА ЗЪБОВА-КОЧОВСКА ИВАН СТОЯНОВ КОЧОВСКИ ЛВДД - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 11 650,47 EUR 22 765,02 0,00 EUR 0,00
30АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ КОНСТАНТИНОВ ЕЛЕНКА ИВАНОВА КОНСТАНТИНОВА ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Пловдив 124 039,36 EUR 242 372,91 0,00 EUR 0,00
32АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, Народно събраниe 2013 - народен представител, Народно събраниe 45 175,35 BGN 45 175,35 0,00 BGN 0,00
33АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АТАНАСОВ ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "Нова зора" 8,72 BGN 8,72 0,00 BGN 0,00
34АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Раднево 10 306,95 BGN 10 306,95 0,00 BGN 0,00
49АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ЦВЕТКОВ ЯНА ПЕНЧЕВА ЦВЕТКОВА ЛВДД - 2010 - министър, Столична община 283 095,63 BGN 283 095,63 0,00 BGN 0,00
51АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ ЛВДД - 2013 - Временно управляващ, Ръководителите на задграничните представителства на Р.България 7 000,00 EUR 13 678,00 0,00 EUR 0,00
53АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ ЛВДД - 2010 - Кмет, Челопеч 25,84 BGN 25,84 0,00 BGN 0,00
55АЛЕКСИ ИВАНОВ СТРАТИЕВ БОЙКА ДИМИТРОВА СТРАТИЕВА ЛВДД - 2010 - зам. главен директор, Служби към Министерството на вътрешните работи 4 998,50 BGN 4 998,50 0,00 BGN 0,00
56АЛЕКСИ ИВАНОВ СТРАТИЕВ БОЙКА ДИМИТРОВА СТРАТИЕВА ЛВДД - 2010 - зам. главен директор, Служби към Министерството на вътрешните работи 85 969,72 BGN 85 969,72 0,00 BGN 0,00
57АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 2013 - народен представител, Народно събраниe 19 500,00 BGN 19 500,00 0,00 BGN 0,00
60АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ ЛВДД - 2010 - главен директор, Национална служба за охрана 2014 - началник, Национална служба за охрана 4 684,94 BGN 4 684,94 0,00 BGN 0,00
61АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ ЛВДД - 2010 - главен директор, Национална служба за охрана 2014 - началник, Национална служба за охрана 11 648,52 BGN 11 648,52 0,00 BGN 0,00
62АНГЕЛ АТАНАСОВ ДЖАЛЪЗОВ ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 5 113,75 BGN 5 113,75 0,00 BGN 0,00
63АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ КАТЯ ЙОЦОВА АЛЕКСАНДРОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 25,98 BGN 25,98 0,00 BGN 0,00
64АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ КАТЯ ЙОЦОВА АЛЕКСАНДРОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 200,00 EUR 390,80 0,00 EUR 0,00
65АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ КАТЯ ЙОЦОВА АЛЕКСАНДРОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 0,00 EUR 0,00 10 000,00 EUR 19 540,00
67Ангел Йорданов Вълчев ЛВДД - 2012 - Заместник кмет, Враца 120 366,46 BGN 120 366,46 0,00 BGN 0,00
69АНДОН АНДОНОВ ВАСИЛЕВ ЛВДД - 2013 - директор РЗОК, РЗОК - Сливен 15 736,44 USD 27 255,51 0,00 USD 0,00
70АНДОН ГЕОРГИЕВ РОКОВ ЛВДД - 2010 - член, Комисия за енергийно и водно регулиране 102 265,42 BGN 102 265,42 0,00 BGN 0,00
71АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА ЛВДД - 2010 - главен секретар - обл. Перник, Администрацията на изпълнителната власт 26 000,00 EUR 50 804,00 0,00 EUR 0,00
73АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА СТОЯН МИЛАНОВ ПАУНОВ ЛВДД - 2013 - министър, Министерство на образованието и науката 61 838,90 BGN 61 838,90 0,00 BGN 0,00
74АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА ЛВДД - 2010 - член на ВСС, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 70 639,72 BGN 70 639,72 0,00 BGN 0,00
75АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ЦВЕТКОВА ЛВДД - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. ВАРНА 26 989,44 BGN 26 989,44 0,00 BGN 0,00
77АННА ИВАНОВА ШОПОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 41 767,04 BGN 41 767,04 0,00 BGN 0,00
78АННА ИВАНОВА ШОПОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 52 414,50 BGN 52 414,50 0,00 BGN 0,00
79АННА ИВАНОВА ШОПОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 107 186,24 BGN 107 186,24 0,00 BGN 0,00
83АНТИМ ДАРИНОВ ПЪРЖАНОВ ЛВДД - 2010 - Кмет, Доспат 102,01 BGN 102,01 0,00 BGN 0,00
84АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Район Оборище 93 598,68 BGN 93 598,68 0,00 BGN 0,00
85АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Район Оборище 8 270,00 EUR 16 159,58 0,00 EUR 0,00
86АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Район Оборище 52 711,21 USD 91 295,82 0,00 USD 0,00
93АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА ИВАЙЛО АСЕНОВ ЦОНКОВ ЛВДД - 2010 - зам.председател, Комисия за установяване на имущесто,придобито от престъпна дейност 2012 - член, Комисия за установяване на имущесто,придобито от престъпна дейност 7 387,01 USD 12 794,30 0,00 USD 0,00
97АНТОН ИВАНОВ ТРИФОНОВ БОРЯНА МЕТОДИЕВА ТРИФОНОВА ЛВДД - 2012 - Заместник кмет, Белоградчик 228,12 BGN 228,12 0,00 BGN 0,00
99АНТОНИО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ ЛВДД - 2011 - член на контролен орган на политическа партия, Област - Враца 49 500,00 BGN 49 500,00 0,00 BGN 0,00
100АНТОНИО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ ЛВДД - 2011 - член на контролен орган на политическа партия, Област - Враца 75 020,43 EUR 146 589,92 0,00 EUR 0,00
101АНТОНИО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ ЛВДД - 2011 - член на контролен орган на политическа партия, Област - Враца 48 100,00 USD 83 309,20 0,00 USD 0,00
102АНЮ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство отбраната 2013 - министър, Министерство отбраната 41 935,56 BGN 41 935,56 0,00 BGN 0,00
105АСЕН ПЕНКОВ АСЕНОВ ЛВДД - 2011 - Председател на ОбС, Кула 1 683,63 BGN 1 683,63 0,00 BGN 0,00
106АСЕН ПЕНКОВ АСЕНОВ ЛВДД - 2011 - Председател на ОбС, Кула 4 670,94 BGN 4 670,94 0,00 BGN 0,00
108АСЕН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ ЛВДД - 2013 - Съдия, ОС – ГР. СТАРА ЗАГОРА 34 115,06 BGN 34 115,06 0,00 BGN 0,00
109АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 664,40 BGN 664,40 0,00 BGN 0,00
110АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 84 999,01 USD 147 218,29 0,00 USD 0,00
114АТАНАС КИРИЛОВ ТЪРЕВ ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП Земеделски съюз "Ал. Стамболийски" 120 067,32 BGN 120 067,32 0,00 BGN 0,00
116АТАНАС ХРИСТОВ ПАЛХУТЕВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, РП – ГР. ДИМИТРОВГРАД 25 178,40 BGN 25 178,40 0,00 BGN 0,00
117АХМЕД ДЕМИР ДОГАН ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 1 359 144,90 BGN 1 359 144,90 0,00 BGN 0,00
118АХМЕД ДЕМИР ДОГАН ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 489,76 EUR 956,99 0,00 EUR 0,00
119АХМЕД ДЕМИР ДОГАН ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 661,03 EUR 1 291,65 0,00 EUR 0,00
120АХМЕД ДЕМИР ДОГАН ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 0,00 EUR 0,00 20 000,00 EUR 39 080,00
123БИСЕР РАДОВАНОВ ЧАУШЕВ ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Доспат 42,82 BGN 42,82 0,00 BGN 0,00
124БИСЕР СТОЯНОВ МАНОЛОВ ЛВДД - 2014 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "Движение България на гражданите" 55 261,72 EUR 107 981,40 0,00 EUR 0,00
126БИСЕРКА МЕТОДИЕВА КОЦЕВА ЛВДД - 2010 - съдия, ВАС 2013 - съдия, ВАС 126 605,78 BGN 126 605,78 0,00 BGN 0,00
131БОЖИДАР АНГЕЛОВ ЙОТОВ ЛВДД - 2009 - зам.изп. директор, Агенция "Пътна инфраструктура" 2010 - Председател на УС, Агенция "Пътна инфраструктура" 66 015,63 BGN 66 015,63 0,00 BGN 0,00
132БОЖИДАР ВАСИЛЕВ СТОЕВ ЛВДД - 2010 - главен секретар - обл. София, Администрацията на изпълнителната власт 14 958,11 BGN 14 958,11 0,00 BGN 0,00
133БОЖИДАР ВАСИЛЕВ СТОЕВ ЛВДД - 2010 - главен секретар - обл. София, Администрацията на изпълнителната власт 660,41 EUR 1 290,44 0,00 EUR 0,00
134БОЖИДАР ВАСИЛЕВ СТОЕВ ЛВДД - 2010 - главен секретар - обл. София, Администрацията на изпълнителната власт 116 144,31 EUR 226 945,98 0,00 EUR 0,00
135БОЖИДАР ВАСИЛЕВ СТОЕВ ЛВДД - 2010 - главен секретар - обл. София, Администрацията на изпълнителната власт 0,00 EUR 0,00 130 000,00 EUR 254 020,00
136БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 15 073,12 BGN 15 073,12 0,00 BGN 0,00
137БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 622,70 USD 1 078,52 0,00 USD 0,00
141БОЙКО ЕВЛОГИЕВ НАЙДЕНОВ ЛВДД - 2010 - директор на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването, НСлС 5 000,00 BGN 5 000,00 0,00 BGN 0,00
143БОНКА ВЕНКОВА ВАСИЛЕВА ЛВДД - 2010 - Прокурор, ОП - ГР. КЪРДЖАЛИ 40 053,47 BGN 40 053,47 0,00 BGN 0,00
144БОНЧО ДОНЧЕВ КАЛАЙДЖИЕВ ЛВДД - 2010 - Следовател, ОСO в ОП СТАРА ЗАГОРА 16 838,13 BGN 16 838,13 0,00 BGN 0,00
145БОНЧО ДОНЧЕВ КАЛАЙДЖИЕВ ЛВДД - 2010 - Следовател, ОСO в ОП СТАРА ЗАГОРА 23 994,21 BGN 23 994,21 0,00 BGN 0,00
147БОРИС ДИМИТРОВ ТОШЕВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, ОП - ГР. ПЛОВДИВ 2 250,21 BGN 2 250,21 0,00 BGN 0,00
148БОРИС ДИМИТРОВ ТОШЕВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, ОП - ГР. ПЛОВДИВ 2 853,60 EUR 5 575,93 0,00 EUR 0,00
150БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ АНИ СИМЕОНОВА СТОЕВА -ЦВЕТКОВА ЛВДД - 2013 - народен представител, Народно събраниe 104 729,94 BGN 104 729,94 0,00 BGN 0,00
151БОРИСЛАВ ГАНЧЕВ ШУЛЕВ ЛВДД - 2013 - главен секретар - АСП, Администрацията на изпълнителната власт 2014 - главен секретар-МИП, Администрацията на изпълнителната власт 16 221,03 BGN 16 221,03 0,00 BGN 0,00
152Борислав Кирилов Георгиев ЛВДД - 2010 - председател, ДА за метрологичен и технически надзор 7 439,57 BGN 7 439,57 0,00 BGN 0,00
153БОРИСЛАВА ПЕТРОВА БОРИСОВА ЛВДД - 2014 - Съдия, ОС - ГР. ВАРНА 318,92 BGN 318,92 0,00 BGN 0,00
154БОРЯНА ЗДРАВКОВА МАРИНОВА ЛВДД - 2010 - мл.прокурор, РП – ГР. ВАРНА 2 000,00 BGN 2 000,00 0,00 BGN 0,00
159БОЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ИННА БОЯНОВА АНГЕЛОВА ЛВДД - 2010 - директор, Държавна агенция "Национална сигурност" 2 575,00 EUR 5 031,55 0,00 EUR 0,00
162БОЯН ИВАНОВ БОЕВ ДАНИЛИНА КРАСИМИРОВА БОЕВА ЛВДД - 2013 - председател, Членовете на управителните и контролните органи на НЕК и БЕХ 5 605,43 BGN 5 605,43 0,00 BGN 0,00
163БОЯН ИВАНОВ БОЕВ ДАНИЛИНА КРАСИМИРОВА БОЕВА ЛВДД - 2013 - председател, Членовете на управителните и контролните органи на НЕК и БЕХ 17 077,23 BGN 17 077,23 0,00 BGN 0,00
164БОЯН ИВАНОВ БОЕВ ДАНИЛИНА КРАСИМИРОВА БОЕВА ЛВДД - 2013 - председател, Членовете на управителните и контролните органи на НЕК и БЕХ 46 936,03 BGN 46 936,03 0,00 BGN 0,00
166БОЯН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА ЛВДД - 2011 - зам.директор /ПБС/ на ОД на МВР, Служби към Министерството на вътрешните работи 91 972,92 BGN 91 972,92 0,00 BGN 0,00
167БОЯН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА ЛВДД - 2011 - зам.директор /ПБС/ на ОД на МВР, Служби към Министерството на вътрешните работи 7 328,00 USD 12 692,10 0,00 USD 0,00
171Валентин Атанасов Николов ЛВДД - 2010 - Член на политическа партия, ПП "Ред, законност и справедливост" 3 278,31 BGN 3 278,31 0,00 BGN 0,00
172ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, РП – ГР. ТЪРГОВИЩЕ 123 368,06 BGN 123 368,06 0,00 BGN 0,00
174ВАЛЕНТИН КОЛЕВ КОЛЕВ ЛВДД - 2010 - зам. директор на областна дирекция на МВР, Област - Русе 60 000,00 BGN 60 000,00 0,00 BGN 0,00
175ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ГАГАШЕВ ЛВДД - 2014 - изп. директор, ИА”Военни клубове и военно-почивно дело” 50 000,00 BGN 50 000,00 0,00 BGN 0,00
176ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ГАГАШЕВ ЛВДД - 2014 - изп. директор, ИА”Военни клубове и военно-почивно дело” 26 533,21 EUR 51 845,89 0,00 EUR 0,00
177ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ГЕРАСИМОВ МАРИЯНА СТОЯНОВА ГЕРАСИМОВА ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Раднево 8,63 BGN 8,63 0,00 BGN 0,00
180ВАЛЕНТИНА ДИКОВА ДАЧЕВА ЛВДД - 2013 - мл.прокурор, РП – ГР. СЕВЛИЕВО 443,88 BGN 443,88 0,00 BGN 0,00
185ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ЛВДД - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 8 931,79 BGN 8 931,79 0,00 BGN 0,00
186ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ЛВДД - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 10 462,94 BGN 10 462,94 0,00 BGN 0,00
188ВАЛЕРИ АТАНАСОВ БАНЕНКИН ЛВДД - 2010 - зам. директор на областна дирекция на МВР, Служби към Министерството на вътрешните работи 81 340,07 BGN 81 340,07 0,00 BGN 0,00
189ВАЛЕРИ АТАНАСОВ БАНЕНКИН ЛВДД - 2010 - зам. директор на областна дирекция на МВР, Служби към Министерството на вътрешните работи 96 550,00 EUR 188 658,70 0,00 EUR 0,00
190ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ СЪБЕВ ЛВДД - 2013 - Съдия, ОС - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5 103,50 BGN 5 103,50 0,00 BGN 0,00
191ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ЛВДД - 2010 - Военни следователи, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 2013 - Следовател, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 244,60 BGN 244,60 0,00 BGN 0,00
192ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ЛВДД - 2010 - Военни следователи, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 2013 - Следовател, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 100 000,00 BGN 100 000,00 0,00 BGN 0,00
193ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ЛВДД - 2010 - Военни следователи, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 2013 - Следовател, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 108 204,17 BGN 108 204,17 0,00 BGN 0,00
194ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ЛВДД - 2010 - Военни следователи, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 2013 - Следовател, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 108 253,32 BGN 108 253,32 0,00 BGN 0,00

Общо депозити в лв.: 79 459 000,17 BGN (след конверсия на валутите в лв. по курса за 10.02.2015)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ":

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: