Кредити и депозити в КТБ
Данни от Фонда за гарантиране на влоговетеНачало Помощ

Търсенето за лвдд намери 1876 резултата

IDИмеРоднина наПозицияДепозитДепозит лв.КредитКредит лв.
10АДЕЛИНА ВЪТКОВА КОВАЧЕВА ВАСИЛ СТОЙНЕВ КОВАЧЕВ ЛВДД - 2010 - съдия, ВАС 4 363,54 EUR 8 526,36 0,00 EUR 0,00
11АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БАЛКАНДЖИЙСКА ЛВДД - 2010 - главен секретар - ДА за закрила на детето, Администрацията на изпълнителната власт 12 773,28 BGN 12 773,28 0,00 BGN 0,00
12АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БАЛКАНДЖИЙСКА ЛВДД - 2010 - главен секретар - ДА за закрила на детето, Администрацията на изпълнителната власт 5 822,58 EUR 11 377,32 0,00 EUR 0,00
13АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БАЛКАНДЖИЙСКА ЛВДД - 2010 - главен секретар - ДА за закрила на детето, Администрацията на изпълнителната власт 2 605,52 USD 4 512,76 0,00 USD 0,00
14АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БАЛКАНДЖИЙСКА ЛВДД - 2010 - главен секретар - ДА за закрила на детето, Администрацията на изпълнителната власт 5 572,43 USD 9 651,45 0,00 USD 0,00
16АЛБЕНА ЙОРДАНОВА КУЗМАНОВА ЛВДД - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и 13 993,64 BGN 13 993,64 0,00 BGN 0,00
17АЛБЕНА ЙОРДАНОВА КУЗМАНОВА ЛВДД - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2012 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и 31 967,44 BGN 31 967,44 0,00 BGN 0,00
24АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 92 459,04 EUR 180 664,96 0,00 EUR 0,00
25АЛБЕНА КИРИЛОВА КОСТОВА АНДРЕЙ ТАКОВ КОСТОВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 2013 - инспектор, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 107 303,12 EUR 209 670,30 0,00 EUR 0,00
29АЛБЕНА ЯНЧЕВА ЗЪБОВА-КОЧОВСКА ИВАН СТОЯНОВ КОЧОВСКИ ЛВДД - 2010 - Съдия, ОС - ГР. БУРГАС 11 650,47 EUR 22 765,02 0,00 EUR 0,00
30АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ КОНСТАНТИНОВ ЕЛЕНКА ИВАНОВА КОНСТАНТИНОВА ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Пловдив 124 039,36 EUR 242 372,91 0,00 EUR 0,00
32АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, Народно събраниe 2013 - народен представител, Народно събраниe 45 175,35 BGN 45 175,35 0,00 BGN 0,00
33АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АТАНАСОВ ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "Нова зора" 8,72 BGN 8,72 0,00 BGN 0,00
34АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Раднево 10 306,95 BGN 10 306,95 0,00 BGN 0,00
49АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ЦВЕТКОВ ЯНА ПЕНЧЕВА ЦВЕТКОВА ЛВДД - 2010 - министър, Столична община 283 095,63 BGN 283 095,63 0,00 BGN 0,00
51АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ ЛВДД - 2013 - Временно управляващ, Ръководителите на задграничните представителства на Р.България 7 000,00 EUR 13 678,00 0,00 EUR 0,00
53АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ ЛВДД - 2010 - Кмет, Челопеч 25,84 BGN 25,84 0,00 BGN 0,00
55АЛЕКСИ ИВАНОВ СТРАТИЕВ БОЙКА ДИМИТРОВА СТРАТИЕВА ЛВДД - 2010 - зам. главен директор, Служби към Министерството на вътрешните работи 4 998,50 BGN 4 998,50 0,00 BGN 0,00
56АЛЕКСИ ИВАНОВ СТРАТИЕВ БОЙКА ДИМИТРОВА СТРАТИЕВА ЛВДД - 2010 - зам. главен директор, Служби към Министерството на вътрешните работи 85 969,72 BGN 85 969,72 0,00 BGN 0,00
57АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 2013 - народен представител, Народно събраниe 19 500,00 BGN 19 500,00 0,00 BGN 0,00
60АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ ЛВДД - 2010 - главен директор, Национална служба за охрана 2014 - началник, Национална служба за охрана 4 684,94 BGN 4 684,94 0,00 BGN 0,00
61АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ ЛВДД - 2010 - главен директор, Национална служба за охрана 2014 - началник, Национална служба за охрана 11 648,52 BGN 11 648,52 0,00 BGN 0,00
62АНГЕЛ АТАНАСОВ ДЖАЛЪЗОВ ЛВДД - 2010 - зам. председател, Комисия за финансов надзор 5 113,75 BGN 5 113,75 0,00 BGN 0,00
63АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ КАТЯ ЙОЦОВА АЛЕКСАНДРОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 25,98 BGN 25,98 0,00 BGN 0,00
64АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ КАТЯ ЙОЦОВА АЛЕКСАНДРОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 200,00 EUR 390,80 0,00 EUR 0,00
65АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ КАТЯ ЙОЦОВА АЛЕКСАНДРОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 0,00 EUR 0,00 10 000,00 EUR 19 540,00
67Ангел Йорданов Вълчев ЛВДД - 2012 - Заместник кмет, Враца 120 366,46 BGN 120 366,46 0,00 BGN 0,00
69АНДОН АНДОНОВ ВАСИЛЕВ ЛВДД - 2013 - директор РЗОК, РЗОК - Сливен 15 736,44 USD 27 255,51 0,00 USD 0,00
70АНДОН ГЕОРГИЕВ РОКОВ ЛВДД - 2010 - член, Комисия за енергийно и водно регулиране 102 265,42 BGN 102 265,42 0,00 BGN 0,00
71АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА ЛВДД - 2010 - главен секретар - обл. Перник, Администрацията на изпълнителната власт 26 000,00 EUR 50 804,00 0,00 EUR 0,00
73АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА СТОЯН МИЛАНОВ ПАУНОВ ЛВДД - 2013 - министър, Министерство на образованието и науката 61 838,90 BGN 61 838,90 0,00 BGN 0,00
74АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА ЛВДД - 2010 - член на ВСС, Висш съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС 70 639,72 BGN 70 639,72 0,00 BGN 0,00
75АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ЦВЕТКОВА ЛВДД - 2010 - Съдия, АдмС - ГР. ВАРНА 26 989,44 BGN 26 989,44 0,00 BGN 0,00
77АННА ИВАНОВА ШОПОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 41 767,04 BGN 41 767,04 0,00 BGN 0,00
78АННА ИВАНОВА ШОПОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 52 414,50 BGN 52 414,50 0,00 BGN 0,00
79АННА ИВАНОВА ШОПОВА ЛВДД - 2010 - Следовател, НСлС 107 186,24 BGN 107 186,24 0,00 BGN 0,00
83АНТИМ ДАРИНОВ ПЪРЖАНОВ ЛВДД - 2010 - Кмет, Доспат 102,01 BGN 102,01 0,00 BGN 0,00
84АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Район Оборище 93 598,68 BGN 93 598,68 0,00 BGN 0,00
85АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Район Оборище 8 270,00 EUR 16 159,58 0,00 EUR 0,00
86АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Район Оборище 52 711,21 USD 91 295,82 0,00 USD 0,00
93АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА ИВАЙЛО АСЕНОВ ЦОНКОВ ЛВДД - 2010 - зам.председател, Комисия за установяване на имущесто,придобито от престъпна дейност 2012 - член, Комисия за установяване на имущесто,придобито от престъпна дейност 7 387,01 USD 12 794,30 0,00 USD 0,00
97АНТОН ИВАНОВ ТРИФОНОВ БОРЯНА МЕТОДИЕВА ТРИФОНОВА ЛВДД - 2012 - Заместник кмет, Белоградчик 228,12 BGN 228,12 0,00 BGN 0,00
99АНТОНИО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ ЛВДД - 2011 - член на контролен орган на политическа партия, Област - Враца 49 500,00 BGN 49 500,00 0,00 BGN 0,00
100АНТОНИО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ ЛВДД - 2011 - член на контролен орган на политическа партия, Област - Враца 75 020,43 EUR 146 589,92 0,00 EUR 0,00
101АНТОНИО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ ЛВДД - 2011 - член на контролен орган на политическа партия, Област - Враца 48 100,00 USD 83 309,20 0,00 USD 0,00
102АНЮ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ ЛВДД - 2010 - министър, Министерство отбраната 2013 - министър, Министерство отбраната 41 935,56 BGN 41 935,56 0,00 BGN 0,00
105АСЕН ПЕНКОВ АСЕНОВ ЛВДД - 2011 - Председател на ОбС, Кула 1 683,63 BGN 1 683,63 0,00 BGN 0,00
106АСЕН ПЕНКОВ АСЕНОВ ЛВДД - 2011 - Председател на ОбС, Кула 4 670,94 BGN 4 670,94 0,00 BGN 0,00
108АСЕН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ ЛВДД - 2013 - Съдия, ОС – ГР. СТАРА ЗАГОРА 34 115,06 BGN 34 115,06 0,00 BGN 0,00
109АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 664,40 BGN 664,40 0,00 BGN 0,00
110АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 84 999,01 USD 147 218,29 0,00 USD 0,00
114АТАНАС КИРИЛОВ ТЪРЕВ ЛВДД - 2010 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП Земеделски съюз "Ал. Стамболийски" 120 067,32 BGN 120 067,32 0,00 BGN 0,00
116АТАНАС ХРИСТОВ ПАЛХУТЕВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, РП – ГР. ДИМИТРОВГРАД 25 178,40 BGN 25 178,40 0,00 BGN 0,00
117АХМЕД ДЕМИР ДОГАН ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 1 359 144,90 BGN 1 359 144,90 0,00 BGN 0,00
118АХМЕД ДЕМИР ДОГАН ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 489,76 EUR 956,99 0,00 EUR 0,00
119АХМЕД ДЕМИР ДОГАН ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 661,03 EUR 1 291,65 0,00 EUR 0,00
120АХМЕД ДЕМИР ДОГАН ЛВДД - 2010 - народен представител, Народно събраниe 0,00 EUR 0,00 20 000,00 EUR 39 080,00
123БИСЕР РАДОВАНОВ ЧАУШЕВ ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Доспат 42,82 BGN 42,82 0,00 BGN 0,00
124БИСЕР СТОЯНОВ МАНОЛОВ ЛВДД - 2014 - член на ръководен орган на политическа партия, ПП "Движение България на гражданите" 55 261,72 EUR 107 981,40 0,00 EUR 0,00
126БИСЕРКА МЕТОДИЕВА КОЦЕВА ЛВДД - 2010 - съдия, ВАС 2013 - съдия, ВАС 126 605,78 BGN 126 605,78 0,00 BGN 0,00
131БОЖИДАР АНГЕЛОВ ЙОТОВ ЛВДД - 2009 - зам.изп. директор, Агенция "Пътна инфраструктура" 2010 - Председател на УС, Агенция "Пътна инфраструктура" 66 015,63 BGN 66 015,63 0,00 BGN 0,00
132БОЖИДАР ВАСИЛЕВ СТОЕВ ЛВДД - 2010 - главен секретар - обл. София, Администрацията на изпълнителната власт 14 958,11 BGN 14 958,11 0,00 BGN 0,00
133БОЖИДАР ВАСИЛЕВ СТОЕВ ЛВДД - 2010 - главен секретар - обл. София, Администрацията на изпълнителната власт 660,41 EUR 1 290,44 0,00 EUR 0,00
134БОЖИДАР ВАСИЛЕВ СТОЕВ ЛВДД - 2010 - главен секретар - обл. София, Администрацията на изпълнителната власт 116 144,31 EUR 226 945,98 0,00 EUR 0,00
135БОЖИДАР ВАСИЛЕВ СТОЕВ ЛВДД - 2010 - главен секретар - обл. София, Администрацията на изпълнителната власт 0,00 EUR 0,00 130 000,00 EUR 254 020,00
136БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 15 073,12 BGN 15 073,12 0,00 BGN 0,00
137БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ ИННА ТЕМЕЛКОВА НАНЕВА ЛВДД - 2010 - министър, Министерство на здравеопазването 622,70 USD 1 078,52 0,00 USD 0,00
141БОЙКО ЕВЛОГИЕВ НАЙДЕНОВ ЛВДД - 2010 - директор на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването, НСлС 5 000,00 BGN 5 000,00 0,00 BGN 0,00
143БОНКА ВЕНКОВА ВАСИЛЕВА ЛВДД - 2010 - Прокурор, ОП - ГР. КЪРДЖАЛИ 40 053,47 BGN 40 053,47 0,00 BGN 0,00
144БОНЧО ДОНЧЕВ КАЛАЙДЖИЕВ ЛВДД - 2010 - Следовател, ОСO в ОП СТАРА ЗАГОРА 16 838,13 BGN 16 838,13 0,00 BGN 0,00
145БОНЧО ДОНЧЕВ КАЛАЙДЖИЕВ ЛВДД - 2010 - Следовател, ОСO в ОП СТАРА ЗАГОРА 23 994,21 BGN 23 994,21 0,00 BGN 0,00
147БОРИС ДИМИТРОВ ТОШЕВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, ОП - ГР. ПЛОВДИВ 2 250,21 BGN 2 250,21 0,00 BGN 0,00
148БОРИС ДИМИТРОВ ТОШЕВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, ОП - ГР. ПЛОВДИВ 2 853,60 EUR 5 575,93 0,00 EUR 0,00
150БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ АНИ СИМЕОНОВА СТОЕВА -ЦВЕТКОВА ЛВДД - 2013 - народен представител, Народно събраниe 104 729,94 BGN 104 729,94 0,00 BGN 0,00
151БОРИСЛАВ ГАНЧЕВ ШУЛЕВ ЛВДД - 2013 - главен секретар - АСП, Администрацията на изпълнителната власт 2014 - главен секретар-МИП, Администрацията на изпълнителната власт 16 221,03 BGN 16 221,03 0,00 BGN 0,00
152Борислав Кирилов Георгиев ЛВДД - 2010 - председател, ДА за метрологичен и технически надзор 7 439,57 BGN 7 439,57 0,00 BGN 0,00
153БОРИСЛАВА ПЕТРОВА БОРИСОВА ЛВДД - 2014 - Съдия, ОС - ГР. ВАРНА 318,92 BGN 318,92 0,00 BGN 0,00
154БОРЯНА ЗДРАВКОВА МАРИНОВА ЛВДД - 2010 - мл.прокурор, РП – ГР. ВАРНА 2 000,00 BGN 2 000,00 0,00 BGN 0,00
159БОЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ИННА БОЯНОВА АНГЕЛОВА ЛВДД - 2010 - директор, Държавна агенция "Национална сигурност" 2 575,00 EUR 5 031,55 0,00 EUR 0,00
162БОЯН ИВАНОВ БОЕВ ДАНИЛИНА КРАСИМИРОВА БОЕВА ЛВДД - 2013 - председател, Членовете на управителните и контролните органи на НЕК и БЕХ 5 605,43 BGN 5 605,43 0,00 BGN 0,00
163БОЯН ИВАНОВ БОЕВ ДАНИЛИНА КРАСИМИРОВА БОЕВА ЛВДД - 2013 - председател, Членовете на управителните и контролните органи на НЕК и БЕХ 17 077,23 BGN 17 077,23 0,00 BGN 0,00
164БОЯН ИВАНОВ БОЕВ ДАНИЛИНА КРАСИМИРОВА БОЕВА ЛВДД - 2013 - председател, Членовете на управителните и контролните органи на НЕК и БЕХ 46 936,03 BGN 46 936,03 0,00 BGN 0,00
166БОЯН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА ЛВДД - 2011 - зам.директор /ПБС/ на ОД на МВР, Служби към Министерството на вътрешните работи 91 972,92 BGN 91 972,92 0,00 BGN 0,00
167БОЯН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА ЛВДД - 2011 - зам.директор /ПБС/ на ОД на МВР, Служби към Министерството на вътрешните работи 7 328,00 USD 12 692,10 0,00 USD 0,00
171Валентин Атанасов Николов ЛВДД - 2010 - Член на политическа партия, ПП "Ред, законност и справедливост" 3 278,31 BGN 3 278,31 0,00 BGN 0,00
172ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ ЛВДД - 2010 - Прокурор, РП – ГР. ТЪРГОВИЩЕ 123 368,06 BGN 123 368,06 0,00 BGN 0,00
174ВАЛЕНТИН КОЛЕВ КОЛЕВ ЛВДД - 2010 - зам. директор на областна дирекция на МВР, Област - Русе 60 000,00 BGN 60 000,00 0,00 BGN 0,00
175ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ГАГАШЕВ ЛВДД - 2014 - изп. директор, ИА”Военни клубове и военно-почивно дело” 50 000,00 BGN 50 000,00 0,00 BGN 0,00
176ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ГАГАШЕВ ЛВДД - 2014 - изп. директор, ИА”Военни клубове и военно-почивно дело” 26 533,21 EUR 51 845,89 0,00 EUR 0,00
177ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ГЕРАСИМОВ МАРИЯНА СТОЯНОВА ГЕРАСИМОВА ЛВДД - 2010 - Заместник кмет, Раднево 8,63 BGN 8,63 0,00 BGN 0,00
180ВАЛЕНТИНА ДИКОВА ДАЧЕВА ЛВДД - 2013 - мл.прокурор, РП – ГР. СЕВЛИЕВО 443,88 BGN 443,88 0,00 BGN 0,00
185ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ЛВДД - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 8 931,79 BGN 8 931,79 0,00 BGN 0,00
186ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ЛВДД - 2010 - Съдия, РС - ГР. ПЛОВДИВ 10 462,94 BGN 10 462,94 0,00 BGN 0,00
188ВАЛЕРИ АТАНАСОВ БАНЕНКИН ЛВДД - 2010 - зам. директор на областна дирекция на МВР, Служби към Министерството на вътрешните работи 81 340,07 BGN 81 340,07 0,00 BGN 0,00
189ВАЛЕРИ АТАНАСОВ БАНЕНКИН ЛВДД - 2010 - зам. директор на областна дирекция на МВР, Служби към Министерството на вътрешните работи 96 550,00 EUR 188 658,70 0,00 EUR 0,00
190ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ СЪБЕВ ЛВДД - 2013 - Съдия, ОС - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5 103,50 BGN 5 103,50 0,00 BGN 0,00
191ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ЛВДД - 2010 - Военни следователи, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 2013 - Следовател, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 244,60 BGN 244,60 0,00 BGN 0,00
192ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ЛВДД - 2010 - Военни следователи, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 2013 - Следовател, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 100 000,00 BGN 100 000,00 0,00 BGN 0,00
193ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ЛВДД - 2010 - Военни следователи, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 2013 - Следовател, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 108 204,17 BGN 108 204,17 0,00 BGN 0,00
194ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ЛВДД - 2010 - Военни следователи, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 2013 - Следовател, ВОП – ГР. ПЛЕВЕН 108 253,32 BGN 108 253,32 0,00 BGN 0,00

Общо депозити в лв.: 79 459 000,17 BGN (след конверсия на валутите в лв. по курса за 10.02.2015)